MVV31K Náboženství a víra v demokratickém právním státě

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Dita Kučerová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petr Palíšek (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jana Zapletalová Koláčková (přednášející)
Mgr. Kamila Abbasi, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV31K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. Po 8:00–9:30 208, K. Šimáčková
MVV31K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Šimáčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit společenské souvislosti právní úpravy náboženských otázek v demokratickém právním státě, studenti se naučí vyznat v case-law ESLP a ÚS ČR, které se vztahují ke svobodě náboženského vyznání, studenti budou znát i relevatní judikaturu v obdobných situacích v Evropě, v tomto kontextu budou studenti schopni identifikovat nejrelevantnější problémy vztahu státu a církve.
Osnova
  • 1) Kontexty společenské, myšlenkové, politické a právní, z nichž právní úprava i judikatura v oblasti postavení církví, náboženských společností a jejich právnických osob v současnosti vyplývá. 2) Historické aspekty postavení církví v demokratickém právním státě. 3) Komparace české situace se zahraničními úpravami, teorií i praxí spolu s představením nejtypičtějších modelů vztahu státu a církve v demokratických společnostech. (zejména církve v EU) 4) Náboženské svobody - pohled lidskoprávní (svoboda vyznání, projevu, sdružovací, shromažďovací, ochrana rodinného a soukromého života). 5) Hodnotový základ moderního demokratického právního řádu a náboženství (s vědomím jistého napětí mezi ideologickou neutralitou státu a jeho hodnotovými základy). 6) Aktuální stav konfesního práva - problematika subjektivity církví a náboženských společností a jejich právnických osob, - problematika zvláštních práv registrovaných církví a náboženských společností, - poměr mezi státem a církvemi i mezi církvemi navzájem, - veřejné působení církví, církevní školy a zdravotnická zařízení, charity a diakonie, - problematika hospodářského zabezpečení církví a restitucí církevního majetku, - poměr církevního a státního práva (sňatky a rozvody, majetkoprávní odpovědnost, pravidla registrace nových církví apod.). 7) Mezinárodněprávní aspekty - problematika konkordátů s přihlédnutím k mezinárodněprávní a vnitrostátní subjektivitě Svatého stolce se zaměřením na podepsanou a dosud neschválenou smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem a její ústavněprávní konformitou i jejími dopady.
Literatura
  • BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1007 s. ISBN 978-80-210-4844-7. info
  • TRETERA, Rajmund Jiří. Stát a církve v České republice. Vyd. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 156 s. ISBN 8071924555. info
Výukové metody
přednášky, debaty
Metody hodnocení
povinná účast na 60ti procentech přednášek písemná esej a jeho ústní obhajoba
Informace učitele
http://www.svobodavyznani.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.