MVV57912K České PIS

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57912K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 020, J. Harašta
MVV57912K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ! MP57903K České PIS
Absolvování kurzu Právní informatika (MP314K nebo MP221K). Orientace v pramenech práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navázat na výuku povinného kurzu Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat teoretický cyklus práce s právními informacemi
- navrhnout vyhledávací strategii s přihlédnutím k využití konkrétních právních informačních systémů
- zpracovat rešerši ke komplexní právní otázce
- zpracovat rešeršní a jiné dokumenty tak, aby byla po čase zachována jejich využitelnost
- zpracovat právní analýzu s přihlédnutím k očekávanému příjemci této analýzy
Osnova
  • Tvorba vyhledávací strategie s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých informačních systémů.
  • Anotace - zpracovávání výtahů a opatřování dokumentů metadaty. Vyhodnocování relevance zdrojů.
  • Vytváření komentovaných rešerší, aktualizace rešerší.
  • Vytváření právní analýzy pro různé typy příjemců.
Literatura
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Seminární práce.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (docházka na cvičení a seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2020.