MVV57912K Ochrana osobních údajů a otevřená data

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Klodwig (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Stárková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57912K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Po 8:00–9:40 131, J. Míšek
MVV57912K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
Předpoklady
( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II )
MP311Z, CM311Z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s aktuálními koncepty a problémy práva ochrany osobních údajů a práva na informace s akcentem na otevřená data.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientovat se v evropské a české právní úpravě ochrany osobních údajů
- porozumět základním zásadám ochrany osobních údajů a aplikovat je
- analyzovat a řešit praktické právní problémy ochrany osobních údajů
- porozumět právní úpravě přístupu k informacím veřejného sektoru a jejich opětovného užití
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy spojené s poskytováním a opětovným užitím otevřených dat
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy konfliktu ochrany osobních údajů s právem na informace a opětovným užitím otevřených dat
Osnova
 • Úvod. Informace, data, soukromí a osobní údaje
 • Právo na soukromí, historie, koncepty, metoda
 • Právo na ochranu osobních údajů I - základní koncepty, jurisdikce a aplikované právo
 • Právo na ochranu osobních údajů II - Práva subjektu údajů, povinnosti správce a zpracovatele
 • Specifika národní úpravy ochrany osobních údajů, implementace policejní směrnice
 • Data a informace veřejného sektoru - právo na informace
 • Opětovné užití informací veřejného sektoru a otevřená data
 • Kolize práv na informace a na ochranu osobních údajů
Literatura
  doporučená literatura
 • KUNER, Christopher. Transborder data flows and data privacy law. First edition published. Oxford: Oxford University Press, 2013. xix, 285. ISBN 9780199674619. info
 • JONES, Meg Leta. Ctrl + Z : the right to be forgotten. New York: New York University Press, 2016. xiii, 269. ISBN 9781479881703. info
 • Internet privacy rights :rights to protect autonomy. Edited by Paul Bernal. 1 online r. ISBN 9781139863179. info
 • KORBEL, František. Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 295 s. ISBN 80-7201-465-X. info
 • Přehled judikatury ve věcech práva na informace. Edited by František Korbel. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 422 s. ISBN 9788074780226. info
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím : komentář. Edited by Adam Furek - Lukáš Rothanzl - Tomáš Jirovec. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xvii, 1238. ISBN 9788074002731. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (aktivní účast na seminářích, příprava na semináře a závěrečná esej obhájená v průběhu kolokvia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2021, jaro 2022.