MVV7919K Art Law

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Michal Adamovský (lecturer), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (deputy)
Mgr. Bc. Martina Hájková (lecturer), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (deputy)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (lecturer)
Mgr. Bc. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (lecturer)
Mgr. Vojtěch Mlynář (lecturer), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (deputy)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Lucie Straková (lecturer)
Mgr. Bc. Matěj Sýkora (lecturer), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (deputy)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jan Zibner (lecturer)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (seminar tutor)
Oliver Stříbrný (assistant)
Guaranteed by
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Department of Legal Theory - Faculty of Law
Contact Person: Tereza Buchalová
Supplier department: Department of Legal Theory - Faculty of Law
Timetable
Mon 23. 9. to Fri 20. 12. each odd Tuesday 8:00–9:40 041
  • Timetable of Seminar Groups:
MVV7919K/01: Mon 30. 9. to Fri 20. 12. each even Tuesday 8:00–9:40 041, M. Štěpáníková
MVV7919K/02: No timetable has been entered into IS. M. Štěpáníková
Prerequisites
Interest in art and basic knowledge of intellectual property law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 28/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, PR_)
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
Given that the legal regulation of art is a specific area which in the Czech environment is very little researched, there are no Czech academic texts and only a minimum of academic space devoted to it. There is a gap between the needs of the practice and the offer of teaching; both in legal and artistic contexts. The aim of the subject is to respond to the needs of the cultural and artistic world, calling for higher legal awareness of the artistic public. .
Learning outcomes
Student will be able to:
- find and interpret the legal regulations of artistic disciplines;
- understand the political, economic and social context of such regulations;
- apply the acquired skills to solving practical problems of artistic practice.
Syllabus (in Czech)
  • 1. týden: Úvod do Art práva 2. týden: Kulturní politika jako podklad právní úpravy umění 3. týden: Veřejnoprávní aspekty umění 4. týden: Právo duševního vlastnictví v umění I 5. týden: Právo duševního vlastnictví v umění II 6. týden: Právní úprava divadla I 7. týden: Právní úprava divadla II 8. týden: Právní úprava fotografie 9. týden: Právní úprava hudby 10. týden: Právní úprava výtvarného umění 11. týden: Evropské a mezinárodní aspekty právní úpravy umění 12. týden: Prezentace projektů, kolokvium
Teaching methods (in Czech)
Výuka samotná se bude skládat z diskusních přednášek na průřezová témata (1.-5. týden) a dále z oborově zaměřených seminářů, složených vždy z teoretické přednáškové části a diskusní části s vybraným odborníkem z praxe.
Assessment methods (in Czech)
Student vypracuje praktické plnění z oblasti, kterou si vybere, dle zadání praktika seminarizujícího danou oblast, a toto praktické plnění odprezentuje v závěrečném týdnu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/MVV7919K