MVV93K Právní aspekty odborných textů

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV93K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 160, M. Myška
MVV93K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět právní a etickým požadavkům kladeným na odborný text; použít informace o odborných textech k vypracování takového textu; vytvořit bezvadný odborný text; předkládat argumentačně promyšlená rozhodnutí o odborných textech; interpretovat postupy vědecké práce a vytváření odborného textu.
Osnova
  • I. Základní vymezení problému odborného textu a jeho kompozice.
  • II. Základní způsoby odborné práce. Metodologické požadavky kladené na odborný text. Základní postupy vědecké práce.
  • III. Etické požadavky kladené a na vědeckou práci a vědecký text.
  • IV. Základní právní problémy spojené s odborným textem.
  • V. Právní aspekty repositářů odborných textů.
  • VI. Shrnutí problematiky. Hodnocení esejů.
Literatura
  • Bude doplněno vyučujícím po zahájení kurzu.
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse na seminářích, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Esej zaměřená na zvládnutí základních metodologických postupů vědecké práce a jejich právních aspektů.
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0014).

Další informace o projektu naleznete na www.transfer.law.muni.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.