NV101K Místní správa

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Mgr. František Halml (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Plachý, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Alena Pumprlová (pomocník)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Mgr. Pavel Všetička (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. 12:00–13:40 214, 14:00–15:40 214, Pá 21. 9. 12:00–13:40 209, 14:00–15:40 209, Pá 12. 10. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Přijetí ke studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 58 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/58, pouze zareg.: 0/58, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/58
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti nabyté při studiu předcházejících povinných předmětů výuky správního práva. Na konci tohoto kurzu bude student mít základní teoretické a praktické poznatky z oblasti místní správy,bude schopen porozumět podstatě a poslání místní správy, vysvětlit její funkce, vyargumentovat její opodstatněnost, orientovat se v řešení případových studií, a zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Pojem a podstata místní správy, charakteristika vývoje místní správy na našem území od pol. 19, stol., principy organizace evropských systémů místní správy, pojem a charakteristika naší současné místní správy, ústavně právní základy organizace a činnosti místní správy, zákonná úprava organizace místní správy, činnost veřejné správy a její realizace se zřetelem k její místní úrovni, záruky zákonnosti v místní správě.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA PETR. Místní správa. Brno: MU Brno, 2011. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 9788072016655. info
  doporučená literatura
 • KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xii, 377. ISBN 9788073575618. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
  neurčeno
 • KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, amostudium, písemné zpracovávání dílčích témat a vystoupení studentů ve výuce. Vyžaduje se osobní účast ve výuce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončován kolokviem - ústní pohovor ve 3 - 5 členné skupince.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.