NV201K Správní trestání

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
12/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Jílková (pomocník)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 3. 8:00–9:30 030, 9:35–11:05 030, Pá 21. 4. 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, Pá 12. 5. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování tohoto předmětu: rozumí místu a významu tzv. správního práva trestního v systému správního práva a veřejné správy; má znalosti základních principů správního práva trestního a správního trestání; je vybaven základními teoretickými znalostmi, které mu umožní správnou aplikaci příslušných právních předpisů a nezbytnou orientaci v právní úpravě tzv. správního práva trestního; má přehled jak o základní judikatuře, tak i doktrinálních názorech, které umí řádně aplikovat v praxi; je schopen orientovat se v právní úpravě upravující nejen řízení před správními orgány, ale i soudy
Osnova
 • pojem, podstata, poslání a účel správního práva trestního
 • postavení správního práva trestního v systému správního práva, vztah k trestnímu právu a k dalším právním odvětvím
 • právní odpovědnost, odpovědnost za správní delikty
 • přestupky a jiné správní delikty
 • hmotně právní a procesně právní úprava správních deliktů
 • přezkum ze strany správních orgánů a soudů
Literatura
  povinná literatura
 • BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚSIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7400-413-1. info
  doporučená literatura
 • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 6. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xx, 204. ISBN 9788074005671. info
  neurčeno
 • PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxvi, 420. ISBN 9788074004568. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 s. ISBN 978-80-7239-281-0. info
Výukové metody
kolektivní konzultace
Metody hodnocení
seminární práce (případová studie, teoretický rozbor)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.