NV305K Evropské správní právo

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 14:00–15:40 258, 16:00–17:40 258, Pá 26. 10. 16:00–17:40 208, 18:00–19:40 208, Pá 14. 12. 14:00–15:40 124, 16:00–17:40 124
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 1/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zisk znalostí o problematice tzv. evropského správního práva ve všech jeho možných významových souvislostech. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student získá znalosti ohledně tzv. europeizace domácího správního práva a bude se přitom rovněž orientovat v oblasti správního práva Evropské unie. Student bude disponovat znalostmi ohledně správní organizace Evropské unie; zde si osvojí znalost problematiky agentur a sítí Evropské unie. Celkově student získá dostatečnou orientaci v prostředí evropských požadavků na domácí správní právo, jakož i správního práva Evropské unie. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student rozšíří svoje dosavadní znalosti správního práva a práva Evropské unie. Předmět je určen jednak pro ty, kteří by se chtěli v budoucnu věnovat implementaci evropského práva do (správního) práva českého, ale i pro ty, kteří si chtějí prohloubit dosud získané znalosti a vědomosti.
Osnova
 • 1) Správní právo a evropské správní právo; komparativní pohled, funkcionální a normativní pojetí správního práva
 • 2) Europeizace národního (domácího) správního práva, Rada Evropy, Evropská unie; princip dobré správy
 • 3) Právo Evropské unie, správní právo Evropské unie,
 • 4) Správní pravomoc EU, orgány a agentury, správní řád EU
 • 4) Správní pravomoc EU, orgány a agentury
 • 5) Správní pravomoc EU, sítě, soudní ochrana a evropské správní soudnictví, evropský ombudsman a ochrana osobních údajů v EU
Literatura
  doporučená literatura
 • POMAHAČ, Richard a Jakub HANDRLICA. Evropské správní právo. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xi, 158. ISBN 9788074004377. info
  neurčeno
 • POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 252 s. ISBN 9788073575168. info
Výukové metody
Kolektivní konzultace
Metody hodnocení
seminární práce
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Postdoc I. (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009)

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.