NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Čep, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133, Pá 17. 4. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, 12:00–13:40 038, 18:00–19:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 58 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/58, pouze zareg.: 0/58, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/58
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen: porozumět klíčovým otázkám trestního práva, seznámit se s praktickými problémy kriminality související s výkonem veřejné správy, orientovat se v evropském rozměru trestního práva hmotného a procesního.
Osnova
  • 1. Vybrané otázky trestní odpovědnosti a sankcí. 2. Trestněprávní ochrana úředních osob a trestné činy úředních osob 3. Ostatní trestné činy z Hlavy X. zvl. části TrZ se zaměřením na úplatkářství 4. Ekonomická a majetková kriminalita 5. Vybrané otázky trestního řízení 6. Evropské aspekty trestního práva hmotného a procesního
Literatura
  • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
  • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
  • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
Výukové metody
Přednášky, rozbor skutkových podstat trestných činů, praktické příklady.
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. kolokvium: písemný test
Informace učitele
V předmětu budou vyučovat doc. Kalvodová, prof.Fenyk a doc. Kuchta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/NV402K