SOC004 Selected Problems of Czech Criminal Law

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The course deals with the selected problems of the Czech criminal law.
Main objectives can be summarized as follows:
to learn basic infromation about the Czech criminal law, both Substantive and Procedural
to understand fundamental principles of Czech criminal law,
to understand the conception of a crime
to be able to administer criminal law provision to criminal cases
Osnova
  • 1. The role of criminal law in society, the functions of criminal law, the position of criminal law in the system of law 2. Crime as the basis of criminal responsibility in the Czech criminal law 3. Amendments in the Czech criminal law since 1989 4. The system of penal sanctions in the Czech criminal law 5. The execution of imprisonment in the Czech Republic 6. Juvenile justice in the Czech republic 7. Introduction to the Czech criminal procedure 8. The role and function of Public Prosecutor in the preliminary proceedings 9. The role and function of court in the criminal proceedings.
Literatura
Výukové metody
přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Lectures are held for a minimum of 5 students. With smaller number of students attending the course, lectures are replaced with tutorials. Reading list will be given by the course co-ordinator at the fist lecture or tutorial. The examination has a written and an oral part. Examination - credit requirements: 1. Semester paper 2. Written test comprising Yes/No(True/False) or multiple choice questions 3. Discussion on the semester paper
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/SOC004