SOC044 Basics of EU Environmental Law

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Vodička (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 042
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This course comprises a brief overview of EU environmental law, with a focus on both legal regulation and corresponding CJEU case law. It will trace the development of EU environmental law to date and will analyze the legal principles applied to nvironmental protection and the application of environmental law in practice. Particular attention will be paid to selected, current key areas of environmental law and public participation in protection of environment. On completion of the course, diligent students should have a good overview of the principles, techniques and regulatory framework of environmental law at national and European level.
Osnova
 • 1. Environmental policy of EU, its history and development, aims and instruments. The role of environmental action plans. 2. EU environmental law - sources of law, system of environmental regulation and relation to other EU policies, environmental law principles. 3.Harmonization of environmental requirements. EU law transposition and implementation. The role of national courts and the role of CJEU. 4. Access to environmental information, participation of public in environmental decision-makig and access to justice - the 3 pillars of Aarhus Convention. 5. Environmental impact assessment. 6. Air protection. 7. Ozone layer regulation. Global climate change in EU environmental policy. 8. Nature protection. Natura 2000. 9. Biodiversity protection. Regulation of trade in endangered species of animals and plants. 10.Inland waters protection. 11.Waste management. 12.Chemical substances and environmental protection. REACH. Prevention of industrial accidents.
Literatura
  doporučená literatura
 • Jans J., Vedder H. European environmental law. 4th ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, 560 s.
 • - Krämer L. EU Environmental Law. 7th ed. London: Sweet and Maxwell, 2011, 465 s.
 • - Fisher E., Lange B., Scotford E. Environmental Law. Text, Cases and Materials. Oxford University Press, 2013.
 • - Macrory, R.: Principles of European Environmental Law. Proceedings of the Avosetta Group of European Environmental Lawyers, Europa Law Publishing, Groningen 2004, 256 s.
  neurčeno
 • Gillespie, A.: Conservation, Biodiversity and International Law, Edward Elgar Publ., 2011, 600 ps.
 • Legislation The Water Framework Directive and its relation to other EU legislation Pia Frederiksen¹, Milla Mäenpää, Henning Sten Hansen.
 • Sands, P.: Principles of International Environmental Law, 2nd edition, Cambridge University Press, 2004, 1116 ps.
 • European Union: Wildlife Trade Regulations in the European Union An I ntro duc tion to CITES and its I mplementation in the European Union, 2010
 • VOMÁČKA, Vojtěch a Petra HUMLÍČKOVÁ. Public Participation and EIA in the Multi-Stage Decision Making Process: The Czech Example. In Jerzy Jendroska, Magdalena Bar. Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice. Cambridge: Intersenti
 • Kerstin Sundseth:The EU Birds and Habitats Directives, 2014
 • Bodansky, D., Brunée, J., Hey, E.(Eds.): The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, 2010, 1080 p.
 • STROUHAL, Jakub a Vojtěch VOMÁČKA. Conservation of Nature and Landscape in the Process of Locating, Constructing and Operating Wind Power Plants in the Czech Republic. In Jančářová, Ilona. Dudová, Jana a kol.. Sustainable Development and Conflicts of Int
 • European Commission: The EU Birds and Habitats Directive
 • VOMÁČKA, Vojtěch. Balancing Nature Protection and Other Public Interests: Czech Example. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Intersentia, 2018. s. 177-19
 • VOMÁČKA, Vojtěch. Balancing Nature Protection and Other Public Interests: Czech Example. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Intersentia, 2018. s. 177-19
Výukové metody
lectures with discussion
Metody hodnocení
Lectures are held for a minimum of 5 students. With smaller number of students attending the course, lectures are replaced with tutorials. Reading assignments and cases necessary for discussions will be specified by the course co-ordinator during the course. The examination in the form of a written test and one semestral paper/ppt.presentation. Examination - credit requirements: 1. Semester paper/ppt. presentation 2. Written test 3. Participation in lessons
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/SOC044