EN

PrF:MP604Zk Obchodní právo III - Informace o předmětu

MP604Zk Obchodní právo III

Právnická fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petra Nováková, Ph.D. (pomocník)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martina Crhová
Rozvrh
Čt 11:10–12:40 030, Čt 11:10–12:40 136
Předpoklady
( NOW ( MP604Z Obchodní p. III sem ) || MP604Z Obchodní p. III sem ) && MP506Z Obchodní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Osnova
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * Trh s cennými papíry
Literatura
  • Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 3. vydání, Praha: C. H. Beck 2003, ISBN 80-7179-746-4
  • Kotásek, J. - Pokorná, J. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-745-6
Metody hodnocení
Přednášky a na ně navazující semináře věnované praktickým příkladům Zápočty podle podmínek stanovených jednotlivými učiteli. Zkouška probíhá písemná a ústní. Předpokladem účasti na ústní zkoušce je úspěšné složení písemné zkoušky.
Informace učitele
Program seminářů bude navazovat na program přednášek a bude připraven jednotlivými učiteli, kteří vedou seminární skupiny. Pro výuku v seminářích je nutno nosit příslušné právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.