MV619K Normativní systémy v kyberprostoru

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
Čt 18:15–19:45 208
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Normativní systémy v kyberprostoru zahrnuje výklady o právu a jiných normativních systémech, které působí v kyberprostorech a zejména v prostředí celosvětové sítě; Internet. Jedná se o zcela nový obor teoretické právní vědy, jehož objektem je působení práva a jiných regulativních mechanismů v dynamicky se vyvíjejícím prostředí digitálních sítí. Cílem výuky je vybavit studenty specifickými metodami a přístupy, jejichž využití je pro pochopení normativních mechanismů působících v kyberprostoru nezbytné. Důraz bude kladen rovněž na specifické přístupy, metody a techniky tvorby příslušných právních a jiných norem.
Osnova
  • 1. Úvod vymezení předmětu, pojmů, základní metodologie a klasifikace normativních systémů, metodika ke zpracování seminárních prací 2. Kyberkultura, kyberprostor historie, vývoj 3. Kyberprostor jako sociální realita, kyberidentita 4. Hodnoty a jejich ochrana v kyberprostoru 5. Právo v kyberprostoru I metoda právní regulace 6. Právo v kyberprostoru II působnost práva a jurisdikce 7. Právo v kyberprostoru III subjektivita a ochrana subjektivních práv 8. Normativita on-line her 9. Islámské právo a informační sítě 10. Infoetika 11. Psychologie a internet 12. Nová média a nové formy komunikace
Literatura
  • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen kolokviem nad seminární prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.