BZ210Zk Správní právo

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Korbičková
Rozvrh
Po 18. 2. 8:00–9:30 136, 8:00–9:30 030, 9:35–11:05 030, 9:35–11:05 136, Út 19. 2. 8:00–9:30 030, 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 030, 9:35–11:05 136, Pá 21. 3. 8:00–9:30 030, 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, 9:35–11:05 030, Pá 4. 4. 11:10–12:40 136, 11:10–12:40 030, 13:30–15:00 136, 13:30–15:00 030
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vymezení správního práva a veřejné správy. Vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost
Osnova
  • Základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.
Literatura
  • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1. info
  • PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427. info
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxxix, 822. ISBN 8071794422. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.