MV840K Právní klinika uprchlického práva II

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Lupačová (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Lupačová
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
každou sudou středu 18:15–19:45 034
Předpoklady
( MV728Z Pr.klinika uprchl.práva I || MV728K Pr.klinika uprchl.práva I ) && ! MV840Z Pr.klinika uprch.práva II.
Absolvování Právní kliniky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na azylové a cizinecké právo, přičemž se probírá nejen česká legislativa a judikatura ale (v omezené míře) také evropské azylové acquis a relevantní mezinárodní úmluvy (Úmluva o právním postavení uprchlíků, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod). Na teoretickou výuku na seminářích navazují pozdější praktická cvičení, kde mají studenti možnost vyzkoušet si napsat žalobu a jiná právní podání, zkusit si simulovaný soudní proces, apod. se zpětnou vazbou nejen od vyučující, ale též od dalších pozvaných externích vyučujících (zejména Miroslav Jurman z NSS, Pavel Pořízek a Miloš Valášek z KVOP, Lucie Atkins). Dále je výuka doplněna praxí v nevládní organizaci SOZE, která poskytuje bezplatnou právní pomoc žadatelům o azyl a jiným cizincům. Praxe zahrnuje nejen návštěvy nevládní organizace, ale též návštěvu detenčních zařízení Ministerstva vnitra a azylových zařízení, kde studenti vidí právníka nevládní organizace v praxi a později mají též možnost vyzkoušet si právní poradenství. Cílem tedy je, kromě teoretického (nevyčerpávajícího) základu azylového a cizineckého práva, studentům ukázat, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Studentům se nabízí v seminářích možnost vyzkoušet si "nanečisto" to, co později v praxi bude ovlivňovat výsledky soudních sporů.
Osnova
  • 7. Cizinecké právo-úvod a) Právní úprava pobytu cizinců na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb.) b) Základní pojmy c) Přehled jednotlivých typů pobytu cizinců d) Práva a povinnosti cizinců 8. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané tzv. třetích zemí a) víza a) přechodný pobyt – občané třetích zemí b) dlouhodobý pobyt – občané třetích zemí - různé účely pobytu c) trvalý pobyt – občané třetích zemí - mj. i návaznost na azylové řízení 9. Pobyt cizinců v ČR – jednotlivé pobytové statusy: občané EU Práva a povinnosti spjaté s pobytem (práce, zdravotní péče, sociální zabezpečení, vzdělání). a) přechodný pobyt b) trvalý pobyt 10. Integrace cizinců a azylantů (Státní integrační program; Zaměstnávání a podnikání, Zdravotní péče, Bydlení, Vzdělávání) Cizinci: a) koncepce integrace cizinců b) zelené a modré karty c) výuka českého jazyka Azylanti: a) IAS b) integrační byty pro azylanty c) výuka českého jazyka Úloha jednotlivých ministerstev a role nevládních organizací na zajištění integrace cizinců 11. Vyhoštění cizince z území ČR, zajištění cizince a) povinnosti cizinců – důvody vyhoštění, následky vyhoštění b) zajišťovací zařízení cizinců c) vyhoštění a žádost o udělení mezinárodní ochrany 12. Ochrana práv cizinců z pohledu Veřejného ochránce práv a) oprávnění Veřejného ochránce práv, proti komu mohou směrovat podněty, jak si stěžovat, způsob vyřizování podnětu b) preventivní návštěvy azylových středisek a zařízení pro zajištění cizinců c) podněty v oblasti cizinců, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany 13. Státní občanství z pohledu Veřejného ochránce práv a) podmínky pro udělení státního občanství b) řízení o státním občanství c) podněty z oblasti státního občanství d) nový zákon o státním občanství 14. Závěřečný seminář
Literatura
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana. první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 s. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Výukové metody
Semináře - teoretické (první tři z obou semestrů) Semináře - praktická cvičení (další semináře) s pozvanými hosty Praxe v nevládní organizaci a azylových zařízeních Argumentační seminář Možnost účasti na Asylum Moot Court
Metody hodnocení
účast na hodinách a na praxi
Informace učitele
Předmět navazuje na kliniku uprchlického práva I (zimní semestr). V tomto semestru se zaměřuje na cizinecké právo a na ty přednášky, které nebyly přebrány v I. semestru (viz seznam přednášek v I. semestru). Na výuce se podílí i vyučující z Nejvyššího správního soudu a Veřejného ochránce práv.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.