EN

PrF:BJ402K Občanské právo procesní II - Informace o předmětu

BJ402K Občanské právo procesní II

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
10/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 13. 2. 8:00–9:30 208, 9:35–11:05 208, Čt 14. 2. 8:00–9:30 208, 9:35–11:05 208, 11:10–12:40 208
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního II. je navázat na výuku občanského práva procesního I. Výuka bude zaměřena na rozbor dalších základních institutů civilního procesu, na shrnutí průběhu sporného řízení před soudem I. stupně a konečně na analýzu nesporných řízení. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
  • 1. Průběh řízení u soudu I. stupně 2. Rozkazní řízení, řízení směnečné a šekové 3. Dokazování 4. Soudní rozhodnutí 5. Rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání 6. Základní charakteristika nesporných řízení 7. Řízení o dědictví 8. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; opatrovnické řízení 9. Řízení o úschovách, o umoření listin 10. Rejstříková řízení
Literatura
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
  • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
  • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
  • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 172 s. ISBN 8021011610. info
  • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
  • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
  • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 132 s. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem - písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.