MV806K Lidská práva a dokumentární film

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Daniel Bacho (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV806K/01: Po 25. 2. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 4. 3. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 11. 3. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 18. 3. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 25. 3. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 1. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 8. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 15. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 22. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 29. 4. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 6. 5. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, Po 13. 5. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 034, P. Kandalec
MV806K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kandalec
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Výběr formou motivačního dopisu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se s vybranými lidskoprávními tématy a jejich analýza v ústavněprávním a mezinárodněprávním kontextu. Za pomocí dokumentů získaných od pořadatele největšího evropského lidskoprávního festivalu dokumentárního filmu (Jeden svět), společnosti Člověk v tísni, poukázat na aktuální problémy v oblasti lidských práv. S pomocí aktivní účasti studentů diskutovat nad stěžejními problémy v této oblasti a možným, a to nejen právním, řešením. Za pomocí odborníků pozvaných do seminární výuky demonstrovat aktuálnost lidskoprávních témat a přinést fundovaný pohled na témata, která bývají často v masových médiích presentována pouze zkratkovitě a nedostatečně. Na konci tohoto kurzu by studenti měli umět identifikovat aktuální problémy porušování lidských práv ve světě a měli by být schopni sepsat kvalifikované podání adresované k některé z mezinárodních institucí zabývajících se uvedenou problematikou.
Osnova
  • Výuka probíhá každý týden. Přesný rozpis témat a filmů k nim bude sdělen na prvním semináři.
Literatura
  • materiály z internetových zdrojů vložené v interaktivní osnově; materiály nevládních organizací předané na promítání v závislosti na tématu
Výukové metody
Reflexe a diskuze
Metody hodnocení
Zpracování referátu k některému z promítaných témat; zpracování kvalifikovaného podání k některé z mezinárodních institucí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.