EN

PrF:MVD002K Lidská práva v aplikační praxi - Informace o předmětu

MVD002K Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Ing. Libor Studený (cvičící)
Mgr. Jana Kravčíková (cvičící)
JUDr. Kateřina Červená, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Pavlorková (cvičící)
Mgr. Hana Sotoniaková (cvičící)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miroslav Knob (pomocník)
JUDr. Michal Hájek (pomocník)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD002K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 129, K. Šimáčková
MVD002K/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 129, P. Molek
MVD002K/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 302, K. Šimáčková
MVD002K/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 302, P. Molek
Předpoklady
Kurz je otevřen studentům 3. a 4. ročníku, předpokládá se úspěšné absolvování předmětu Ústavní právo.Kurz je určen studentům se skutečným zájmem. Z toho plyne též struktura kurzu, kde budou na studenty kladeny vyšší časové nároky – výuka bude probíhat v blocích, přičemž část výuky proběhne přímo v prostorách nevládních organizací či na konkrétních jednáních. Omezení zápisu do předmětu: předmět je určen pouze studentům mateřských oborů, kteří absolvovali předměty Ústavní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je umožnit studentům praktickou právnickou práci pod dohledem vyučujících a zaměstnanců zúčastněných nevládních organizací. Na kurzu budou spolupracovat nevládní organizace Liga lidských práv a Ekologický právní servis, případně PBA jako konzultant a koordinátor. Na konci kurzu bude student schopen na pokročilé úrovni řešit skutečné lidskoprávní případy; bude schopen pracovat na případu v týmu; bude schopen sepsat analýzu i praktické podání v prakticky jakékoliv lidskoprávní oblasti; bude schopen pracovat s informačními prameny týkajícími se lidských práv.
Osnova
  • Setkání s nevládními organizacemi
  • Práce na případu (každý rok se liší)
  • Prezentace řešení
Literatura
  • Jedná se o nácvik dovedností, tudíž budou využívány konkrétní případy a dokumenty s nimi související a dále právní právní předpisy. Se speciální studijní pomůckou se nepočítá.
Výukové metody
Diskuse na seminářích, domací příprava, většina zátěže mimo fakultu.
Metody hodnocení
Zhodnocení přínosu k projektu, aktivita na seminářích
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.