CS

PrF:MVD002K HumanRights inPract.Aplication - Course Information

MVD002K Human Rights in Practical Aplication

Faculty of Law
Spring 2013
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
Mgr. Ing. Libor Studený (seminar tutor)
Mgr. Jana Kravčíková (seminar tutor)
JUDr. Kateřina Červená, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Pavlorková (seminar tutor)
Mgr. Hana Sotoniaková (seminar tutor)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (assistant)
Mgr. Miroslav Knob (assistant)
JUDr. Michal Hájek (assistant)
Supervisor
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVD002K/01: Mon 25. 2. to Fri 17. 5. each even Monday 9:35–11:05 129, K. Šimáčková
MVD002K/02: Mon 25. 2. to Fri 17. 5. each odd Monday 9:35–11:05 129, P. Molek
MVD002K/03: Mon 25. 2. to Fri 17. 5. each even Monday 11:10–12:40 302, K. Šimáčková
MVD002K/04: Mon 25. 2. to Fri 17. 5. each odd Monday 11:10–12:40 302, P. Molek
Prerequisites (in Czech)
Kurz je otevřen studentům 3. a 4. ročníku, předpokládá se úspěšné absolvování předmětu Ústavní právo.Kurz je určen studentům se skutečným zájmem. Z toho plyne též struktura kurzu, kde budou na studenty kladeny vyšší časové nároky – výuka bude probíhat v blocích, přičemž část výuky proběhne přímo v prostorách nevládních organizací či na konkrétních jednáních. Omezení zápisu do předmětu: předmět je určen pouze studentům mateřských oborů, kteří absolvovali předměty Ústavní právo.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/48, only registered: 0/48
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The main objectives of the course are to afford the students the possibility of a practical legal work under the auspices of teachers and two NGO's - League for Human Rights and Environmental Law Service. At the end of the course the students will gain the basic skills of practical legal jobs; the student will be able to solve human rights cases at an advanced level; the student will be able to write an analysis or an actual petition to the court; the student will improve his/her ability to work in team; the student will be able to work with sources related to human rights.
Syllabus
  • Meeting with the NGO´s
  • Working on the specific case (it differs each year)
  • Presentetion of the solution
Literature
  • Jedná se o nácvik dovedností, tudíž budou využívány konkrétní případy a dokumenty s nimi související a dále právní právní předpisy. Se speciální studijní pomůckou se nepočítá.
Teaching methods
Class discussion, homework, most of the work is done at home
Assessment methods
Evaluation of the contribution to the project, activity at the classes
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2013/MVD002K