MVD006K Pracovněprávní vztahy v organizaci

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD006K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:40–18:10 024, A. Hrdličková
Předpoklady
MP502Zk Pracovní právo II && ( MP404Z Pracovní právo I || CM404Z Pracovní právo I ) && MP502Z Pracovní právo II cv.
MP 502 ZK, MP 404 Z,MP 502 Z, CM 404 Z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s potřebou základních znalostí pracovního práva v podnikové praxi. Dílčím cílem je seznámení se praktickým uplatněním právních norem tak, aby je dokázali používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti a orientovali se v systému pracovního práva. Získání praktických schopností a dovedností bude zaměřeno od oblasti získávání uchazečů, přes výběru uchazečů, základy personalistiky, vznik pracovního poměru, případné změny pracovního poměru po ukončení pracovního poměru. Důraz bude kladen též na oblast uzavírání kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu přes odpovědnostní vztahy zaměstnance a zaměstnavatele přes pracovní vztahy, pracovní podmínky, další vzdělávání, péči o zaměstnance až po oblast hodnocení a odměňování pracovníků či ochranu zdraví při práci. Studenti budou seznamováni se specifickými aspekty jednotlivých probíraných oblastí tak, aby byli schopni posoudit vhodnost rozhodnutí při řešení různých situací vyskytujících se v průběhu života firmy. Předmět by měl také pomoci studentům vytvořit nejdůležitější návyky pro preventivní i následný postup v případech, ve kterých lze očekávat problémy pracovního charakteru.
Osnova
  • Obsah předmětu : I. Získávání pracovníků • Vyhledávání a nábor • Výběr zaměstnanců II. Pracovněprávní vztah • Uzavření pracovního poměru •Obsah předmětu : I. Získávání pracovníků • Vyhledávání a nábor • Výběr zaměstnanců II. Pracovněprávní vztah • Uzavření pracovního poměru • Změny pracovního poměru • Zánik pracovního poměru • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr III. Kolektivní vyjednávání • Kolektivní smlouva • Vnitřní předpis IV. Personální činnosti v podniku • Hodnocení zaměstnanců • Odměňování • Uvolňování pracovníků V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci • Pracovní podmínky • Pracovní doba VI. Péče o zaměstnance • Další vzdělávání VII. Odpovědnost • Odpovědnost obecně • Odpovědnost zaměstnavatele • Odpovědnost zaměstnance • Škodní komise Změny pracovního poměru • Zánik pracovního poměru • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr III. Kolektivní vyjednávání • Kolektivní smlouva • Vnitřní předpis IV. Personální činnosti v podniku • Hodnocení zaměstnanců • Odměňování • Uvolňování pracovníků V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci • Pracovní podmínky • Pracovní doba VI. Péče o zaměstnance • Další vzdělávání VII. Odpovědnost • Odpovědnost obecně • Odpovědnost zaměstnavatele • Odpovědnost zaměstnance • Škodní komise
Literatura
    doporučená literatura
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxv, 575. ISBN 9788074001864. info
  • Zákoník práce : komentář. Edited by Miroslav Bělina. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxi, 1123. ISBN 9788074003172. info
Výukové metody
Získání praktických schopností a dovedností bude zaměřeno od oblasti získávání uchazečů, přes výběru uchazečů, základy personalistiky, vznik pracovního poměru, případné změny pracovního poměru po ukončení pracovního poměru. Důraz bude kladen též na oblast uzavírání kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu přes odpovědnostní vztahy zaměstnance a zaměstnavatele přes pracovní vztahy, pracovní podmínky, další vzdělávání, péči o zaměstnance až po oblast hodnocení a odměňování pracovníků či ochranu zdraví při práci. Studenti budou seznamováni se specifickými aspekty jednotlivých probíraných oblastí tak, aby byli schopni posoudit vhodnost rozhodnutí při řešení různých situací vyskytujících se v průběhu života firmy. Předmět by měl také pomoci studentům vytvořit nejdůležitější návyky pro preventivní i následný postup v případech, ve kterých lze očekávat problémy pracovního charakteru.
Metody hodnocení
1/ V průběhu semestru bude dle harmonogramu psán 1 průběžný test z jednotlivých probraných tématických celků látky. Absolvování tohoto testu s průměrnou úspěšností 60 % je podmínkou udělení zápočtu a účasti na kolokviu. 2/ Student, který neuspěje v průběžném testu, bude psát náhradní test z celé látky. Požadovaná úspěšnost z tohoto testu je 70 %. 3/ Úspěšní absolventi průběžného testu nebo náhradního testu se budou přihlašovat ke kolokviu ve formě řízené diskuse na předem vyhlášené téma. V kolokviu zkoušející prověří : - schopnost studenta pracovat s právními normami a právními předpisy - pasivní i aktivní zvládnutí odborné terminologie - schopnost formulovat právní problém - diskutovat o právních aspektech řešení daného problému Forma kontroly : Úspěšné absolvování průběžného testu 0 – 20 bodů min. 12 max. 20 Kolokvium 0 – 20 bodů min 10 20 Hodnocení : prospěl P 22 - 40 bodů neprospěl N 12 - 21 bodů
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 10:21, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému