MVD011K Právní ochrana designu

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kubeša (pomocník)
Garance
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 211
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD011K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 211, P. Koukal
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky právní ochrany designu. Předmět je určen nejen pro studenty právnické fakulty, ale pro všechny obory MU, ve kterých jsou vyučovány předměty zaměřené na tvorbu, analýzu, a teorii designu (PedF, FI, FF).Po absolvování kurzu by student měl získat základní informace o možnostech právní ochrany designu v Evropské unii, USA, Japonsku, včetně mezinárodní ochrany prostřednictvím Haagské dohody o mezinárodní ochraně průmyslových vzorů.
Pozornost je zaměřena na pochopení podstaty právní ochrany designu (registrační princip, průzkumný princip, neformální způsoby ochrany), na formy ochrany designu (autorské právo, nezapsané průmyslové vzory, zapsané průmyslové vzory, ochranné známky, nekalá soutěž), na prevenci ochrany (schopnost vyhledávání v internetových databázích), způsoby nakládání s právy (převody práv, licence), stejně jako na prosazování práv ze získané ochrany.
Osnova
 • 1) Design - pojem, funkce, vývoj
 • 2) Autorskoprávní ochrana designu v České republice
 • 3) Právo zapsaných průmyslových vzorů v České republice
 • 4) Právní ochrana designu v Evropské unii
 • 5) Mezinárodní ochrana designu (Dohoda TRIPS, Pařížská unijní úmluva, Bernská unijní úmluva, Haagská dohoda o mezinárodní ochraně průmyslových vzorů)
 • 6) + 7) Exkurze na Úřadu průmyslového vlastnictví (přihlášky průmyslových vzorů, sporná řízení)
 • 8) Ochrana designu a právo na ochranu proti nekalé soutěži
 • 9) Ochrana designu v Německu, Spojeném království a Francii
 • 10) Ochrana designu v USA a Japonsku
 • 11) Nakládání s právy k designu (převody práv, licence)
 • 12) Vymáhání práv (soudní ochrana, celní orgány, Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady)
Literatura
 • Rýdl, Jan.: Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru. Praha 2008
 • NETUŠIL, Jan a Zuzana de KORVER. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008. 106 s. ISBN 9788086855394. info
 • HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xii, 287. ISBN 9788071795377. info
 • HAJN, Petr, Roman HORÁČEK a Karel ČADA. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxiv, 424. (Právnické učebnice). ISBN 8071798797. info
 • KNÍŽEK, Milan a Karel ČADA. Průmyslové vlastnictví a licence v tržním hospodářství. Vyd. 3. dopl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. 162 s. ISBN 80-7282-013-3. info
 • WIPO intellectual property handbook: policy, law and use. Edited by Kamil Idris. Geneva: WIPO, 2001. viii, 460. ISBN 9280510048. info
Výukové metody
Výuka probíhá jednak formou přednášek a cvičení, jednak formou právní kliniky. Studenti, kteří se na jiných fakultách zabývají vytvářením designu, přináší konkrétní výtvory, dotazy a problémy, které mají řešit studenti práv. Na cvičeních se počítá s  aktivním zapojením studentů formou vlastních prezentací.
Studenti práv: právní ochrana designu v zemích mimo EU, prezentace zvolených forem ochrany aplikovaných na konkrétní případ].
Studenti vytvářející design: prezentace vlastních výtvorů, způsobu práce, definice problémů, které ve své práci řeší.
Přednášky jsou doplněny Power-Pointovými prezentacemi dostupnými v informačním systému Masarykovy univerzity. Předmět akcentuje dovednostní složku (navození situace, kdy za právníkem přichází konkrétní klient s konkrétním problémem, který má být vyřešen).
Metody hodnocení
Podmínkou pro kladné hodnocení je aktivní účast na cvičeních, realizace prezentace a prokázání základních znalostí z právní ochrany designu.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 10:24, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému