MVD012K Právní úkony v praxi (od smlouvy k soudnímu řízení)

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD012K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 15:05–16:35 025, R. Chalupa
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům procvičit teoretické znalosti nabyté ve výuce občanského práva hmotného, obchodního práva a občanského práva procesního při vytváření právních úkonů, osvojit si praktické dovednosti nezbytné pro správnou kontraktaci a vedení soudních sporů a získat zpětnou vazbu v podobě posouzení a vyhodnocení vytvořených právních úkonů vyučujícím.
Osnova
  • 1) stanovení podmínek pro absolutorium semináře, vymezení pracovních metod, rozdělení studentů do pracovních skupin 2) smlouva 3) zajištění I (zástavní smlouva, ručitelské prohlášení, případně bankovní záruka a akreditiv) 4) zajištění II (směnka, blankosměnka, dohoda o vyplnění) 5) příprava důkazní pozice 6) žaloba + vyjádření k žalobě 7) rozsudek 8) simulovaná soudní jednání 9) odvolání + simulované soudní jednání 10) dovolání + simulované soudní jednání 11) žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost + simulované soudní jednání 12) Vyhodnocení výsledků práce, rezerva pro simulované soudní jednání
Literatura
    doporučená literatura
  • operativně dle doporučení vyučujícího v závislosti na povaze vytvářeného právního úkonu
Výukové metody
Studenti vytvoří právní úkon a odevzdají jej - vyučující odevzdaná plnění zkontroluje a vyhodnotí. Případ započatý na začátku semestru vytvořenou smlouvou, doplněný zajištěním bude pokračovat až do simulovaného soudního řízení.
Metody hodnocení
kolokvium - rozprava nad vytvořenými právními úkony a soudním spisem
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:07, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému