MVD021K Řízení před Ústavním soudem

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Andrea Kalivodová, DiS. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD021K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 15:05–16:35 302, J. Filip
Předpoklady
MP310Zk Ústavní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o pravidlech řízení před Ústavním soudem jejich praktickým používáním na příkladu základních a precedenčních rozhodnutí. Obsahem předmětu bude práce se zadanými rozhodnutími a právními předpisy tak, aby studenti byli způsobilí podat Ústavnímu soudu návrh v základních typech řízení (zejména kontrola ústavnosti právních předpisů a ústavní stížnost) a aby byli schopni se v pravidlech řízení, přípravě dokumentů a argumentačních postupech účastníků řízení orientovat.
Osnova
  • 1. Organizační a procesní povaha zákona o Ústavním soudu. Srovnání s ostatními procesními řády (správní řád, soudní řád správní, občanský soudní řád a trestní řád, zákon o soudech a soudcích). 2. Obecná, speciální a subsidiární povaha procesních předpisů. Možnost použití analogie. Praktické příklady. 3. Účastníci a vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem. Obecná a speciální úprava. Zvláštnosti vstoupení do řízení v jednotlivých typech řízení. Amici curiae. Problémy zastoupení jednotlivých typů účastníků řízení. 4. Požadavky na obsah a formu podání k Ústavnímu soudu. Praktické příklady vad podání. Návrh na zahájení řízení, jeho systematika, požadavky na petit. Zpracování návrhu podání na praktickém příkladu. 5. Podmínky řízení před Ústavním soudem. Rozbor judikatury k § 41 a § 43 zákona o Ústavním soudu. Namítání podjatosti soudce a vyloučení soudce. 6. Řízení před Ústavním soudem. Rozbor praktického případu na základě účasti na vybraném jednání. 7. Forma rozhodnutí Ústavního soudu. Nález, usnesení, stanovisko. Vyhovění, zamítnutí, odmítnutí návrhu. Zastavení řízení. Účinky rozhodnutí. Vykonatelnost a její odklad. Změna právního názoru a jeho důsledky. 8. Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem. Rozbor praktických případů. 9. Dokazování, doručování, náhrada nákladů řízení v řízení před Ústavním soudem. 10. Podáváme návrh na zrušení zákona. 11. Podáváme návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky. 12. Podáváme ústavní stížnost.
Literatura
Výukové metody
Vstupní výklad, navazující diskuse ve skupině a domácí příprava na rozbor judikátů podle zadané literatury
Metody hodnocení
kolokvium, písemné řešení zadaného případu a jeho ústní obhajoba
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Údaje o dalších pramenech a judikátech pro rozbor budou zadány při zahájení výuky ve skupině. Komentář E. Wagnerové a kol., ASPI 2007 je dostupný přímo v textu zákona o Ústavním soudu. Předmět je přednostně určen studentům 4. a 5. ročníku. Bohužel s ohledem na povahu předmětu a výuky a kapacitu určené místnosti nelze povolovat výjimku při překročeném počtu přihlášených.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:09, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému