MVD022K Zvládání a řešení konfliktů

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD022K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 13:30–15:00 140, M. Urbanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 2/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studenta orientovat se v konfliktních situacích a to nejen v konfliktech interpersonálních ale i skupinových. Student získá informace o aktuálních společenských problémech a konfliktech spojených s těmito problémy. Koncepce výuky vede k dovednosti aplikovat teoretické poznatky v praxi - ve své profesi. V rámci předmětu budou probírány a nacvičovány formou modelových situací (simulace) různé metody a postupy zvládání, odstraňování a řešení konfliktů. Důraz bude kladen především na možnost procvičit efektivní způsoby řešení konfliktů. Po absolvování předmětu student získá schopnost orientovat se v konfliktních situacích, dokáže používat získané dovednosti v praxi, mnohdy pak předcházet konfliktním situacím, zejména pokud se jedná o konflikty nefunkční. Student dokáže odhalit bariérové postoje, vyzná se v různých typech konfliktu. Dokáže rozpoznat stádium konfliktu a použít vhodné postupy k jeho řešení. Naučí se jednat s „problémovými“ lidmi, mírnit projevy agresivity a pasivity druhých v konfliktu. Naučí se tzv. aktivní poslech. Seznámí se a vyzkouší si roli mediátora a vyjednavače.
Osnova
  • Hlavní témata Vývoj, příčiny a druhy konfliktů Latentní a manifestní fáze konfliktu Eskalace a deeskalace konfliktu Styly a řešení konfliktů Prevence konfliktů Asertivita jako strategii jednání Vyjednávání a vyjednavači Mediace a mediátoři Doplňující témata Význam verbální a neverbální a paralingvistické komunikace v konfliktu Umění diskuse a facilitace Umění naslouchat Argumentace a interpretace Srozumitelnost a jednoznačnost mluveného slova Politická korektnost Bariérové postoje Interkulturní komunikace a interkulturní konflikty Rozvoj oboru řešení konfliktů a klasifikace konfliktů Genderové konflikty, rasové konflikty, mezigenerační konflikty Moderní sociální konflikt a možnosti jeho kontroly
Literatura
  • HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 270 s. ISBN 9788024731346. info
  • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. info
  • URBANOVÁ, Martina. Umění dialogu. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 137-140, 4 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. info
  • URBANOVÁ, Martina. Verbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 28-35, 13 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. info
  • URBANOVÁ, Martina. Zvládání konfliktu. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 145-158, 13 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2. info
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 9788073674076. info
  • BECK, Gloria. Zakázaná rétorika : 30 manipulativních technik. Translated by Magdaléna Pomikálková. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 266 s. ISBN 9788024717432. info
  • ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. info
Výukové metody
Modelové situace Rozbor videozáznamů včetně vlastních nahrávek ze simulovaných situací. Hloubkové analýzy videozáznamů konfliktních situací v mikrostruktuře, mezostruktuře i makrostruktuře Důraz kladen na reflexi účastníků s ohledem na možné využití procvičované látky v praxi.
Metody hodnocení
Aktivní individuální a skupinová vystoupení Aktivní zapojení do týmové práce Prostřednictvím zpětné vazby od učitele a od ostatních studentů Semináře jsou zaměřeny na praktická cvičení a vyžadují přípravu. Aktivní účast v seminárních cvičeních, ústní vystoupení, písemná prezentace. Forma zkoušky: ústní - kolokvium,1 vylosovaná otázka a přehled o 5 dalších otázkách, minimálně 50% správných odpovědí.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk


Předmět slouží k rozvoji dovedností studentek a studentů a učí je jednat v konfliktních situacích. Poskytuje zpětnou vazbu díky práci v malém kolektivu, učí dovednostem jednání s konfliktními osobami, prezentační a argumentační schopnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:19, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému