MVD026K Praktické otázky vymáhání obchodního práva

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (cvičící)
Vladimíra Vraná (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD026K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Po 15:05–16:35 133, D. Ondrejová
Předpoklady
MP604Zk Obchodní právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent předmětu bude schopen vypracovat na konkrétní obchodněprávní případ procesní podání, typicky žalobu, vyjádření k již podané žalobě, na základě znalostí nabytých v tomto i souvisejících předmětech (občanské právo procesní, obchodní právo, občanské právo apod.)vytvořit argumentačně vytříbené rozhodnutí (soudu či jiného orgánu), proti takovému rozhodnutí podat dostatečně odůvodněné odvolání, případně jiný opravný prostředek. Student, který absolvuje tento předmět bude plně využitelný v praxi bez nutnosti "zaškolování" a seznamování se s advokátním či soudním spisem.
Osnova
 • 25. února 2013: Úvodem k praktickým otázkám vymáhání obchodního práva. Žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu, vyjádření protistrany, rozsudek, platební rozkaz, odvolání, odpor. Náklady řízení a jejich vyčíslení (soudní poplatek, osvobození od soudního poplatku, náklady právního zastoupení). 4. března 2013: Závazkové právo I. Vymáhání závazků v důsledku odstoupení od kupní smlouvy. 11. března 2013: Závazkové právo II. Vymáhání závazků ze smlouvy o dílo.
 • 18. března 2013: Závazkové právo III. Vymáhání závazků ze zprostředkovatelské smlouvy.
 • 25. března 2013: Závazkové právo IV. Vymáhání náhrady škody/bezdůvodného obohacení.
 • 8. dubna 2013: Směnečné právo I. Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, směnečný platební rozkaz, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, specifika směnečného řízení z pohledu teorie a judikatury. Námitky týkající se problematických směnek z pohledu jejich platnosti, řádné indosace a dalších sporných otázek.
 • 15. dubna 2013: Směnečné právo II. Vymáhání směnečné pohledávky vtělené do zajišťovací směnky.
 • 22. dubna 2013: Nekalá soutěž (pohřebnictví, zaměnitelnost ochranných známek).
 • 29. dubna 2013: Nekalá soutěž a porušení práv k průmyslovým vzorům.
 • 6. května 2013: Aktuální téma.
 • 13. května 2013: Závěrečné shrnutí, udělování kolokvií.
Literatura
  povinná literatura
 • BEJČEK, J., K. ELIÁŠ a KOL. Kurz obchodního práva, obchodní závazky. : C. H. Beck, 2006. 4. vydání. info
  doporučená literatura
 • Zákon směnečný a šekový : komentář. Edited by Zdeněk Kovařík. 5., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xxviii, 44. ISBN 9788074003851. info
 • ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2010. 328 s. Právní monografie 791. ISBN 978-80-7357-505-2. info
 • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Ludvík David - Petr Lavický - Jaruška Stavino. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. xxxvi, 107. ISBN 9788073574604. info
 • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Ljubomír Drápal - Jaroslav Bureš. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xviii s. ISBN 9788074001079. info
 • Obchodní zákoník : komentář. Edited by Jarmila Pokorná - Zdeněk Kovařík - Zdeněk Čáp. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. xxxiii s. ISBN 9788073574918. info
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, Stanislav PLÍVA a Miloš TOMSA. Obchodní zákoník :komentář. 12. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxii, 1375. ISBN 978-80-7400-055-3. info
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář a souvisící české i komunitární předpisy. Edited by Robert Neruda - David Raus. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. 671 s. ISBN 807201563X. info
 • CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový : komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2006. 623 s. ISBN 8072015702. info
Výukové metody
Praktická příprava studentů na seminář, vypracování procesních podání, diskuse nad problémovými otázkami a nácvik jednání studentů u soudu v roli advokáta i soudce.
Metody hodnocení
Zpracování případových studií, individuální i týmová práce, analýzy, žaloby, rozhodnutí soudů, vyjádření atd.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:08, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému