BVV07K Právo doménových jmen

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 16:40–18:10 214
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s právními pravidly regulujícími registraci a užívání doménových jmen - základního kamene internetového marketingu. S ohledem na předpokládané zaměření účastníků kurzu, kteří se nepřipravují na povolání právníka bude kurz zaměřen tak, aby absolventi kurzu byli schopni rozlišit právně dovolené jednání v rámci internetové propagace dané instituce od jednání právem zakázaného. Na konci tohoto kurzu budou studenti : - rozumět základní právní regulaci dopadající na doménová jména a další formy internetové prezentace - znát možnosti ochrany proti doménovým spekulantům - znát základní právní pravidla, které je potřeba dodržovat v rámci marketingu on-line
Osnova
  • 1. Pojem doménového jména, struktura, technická funkce, systém registrace 2. Právní povaha doménového jména, převody doménových jmen 3. Doménová jména a duševní vlastnivtví I 4. Doménová jména a duševní vlastnivtví II 5. Právo proti nekalé soutěži 6. Nekalosoutěžní aspekty doménových spekulací II 7. Rozhodčí řízení obecně, řešení doménových sporů prostřednictvím rozhodčího řízení 8. Rozhodčí řízení obecně, řešení doménových sporů prostřednictvím rozhodčího řízení 9. Alternativní řešení sporů v doméně .eu 10. Vymáhání nároků z osobnostních práv v UDRP a ADR 11. Osobnostní práva, chráněná označení, jiná označení a doménová jména
Literatura
    doporučená literatura
  • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012. 245 s. ISBN 9788074181658. info
  • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 108 s. ISBN 8021036036. info
  • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000. 210 s. ISBN 8072012452. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostudia materiálů uvedených v interaktivní studijní osnově. Průběh studia je hodnocen na základě odpovědníků v muni a kolokvia.
Metody hodnocení
Úspěšnost studenta bude hodnocena na základě zodpovězení dvou interaktivních odpovědníků přes informační systém Masarykovy univerzity a kolokvia. K připuštění ke kolokviu musí student získat alespoň 60 procent všech možných bodů z kolokvia. Kolokvium bude spočívat v řešení praktického úkolu.
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.