EN

PrF:MVD020K Kreativita a kritické myšlení - Informace o předmětu

MVD020K Kreativita a kritické myšlení

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD020K/01: Čt 13. 3. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Čt 27. 3. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Čt 10. 4. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Čt 24. 4. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Čt 8. 5. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, Čt 22. 5. 15:05–16:35 148, 16:40–18:10 148, S. Trávníčková
Předpoklady
SOUHLAS
Vzhledem k charakteru kurzu předpokládáme u studentů nejen zájem o jeho témata, ale také ochotu jít "s vlastní kůží na trh" a sdílet své zkušenosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět reflektuje v praxi rostoucí množství netradičních a nerutinních úkolů a problémů vyžadujících nové, předem neznámé řešení. Obsah kurzu navazuje na obecný postup řešení netradičního úkolu a zaměřuje se na fáze generování, hodnocení a výběr řešení. Umožňuje tak nejen lepší práci v rámci zvoleného oboru, ale také jednodušší přesah do oborů nových a větší flexibilitu absolventa.

Účastníci kurzu:
 • získají přehled o významu kreativity;
 • vyzkoušejí si techniky podporující hledání nových řešení a další práci s nimi;
 • zvládnou vybrané techniky k práci s variantami;
 • získají základy kritického myšlení.
 • Osnova
  • Výuka bude probíhat v rozsahu 4 vyučovací hodiny jednou za 14 dní (viz rozvrh předmětu).

  • Přehled základních témat
   Různým tématům bude věnován různý prostor; nejedná se tedy o přehled jednotlivých hodin. Rozsah tématu a konkrétní zaměření může být také upraveno dle potřeb studentů (dosavadní zkušenosti atp.).

  • Kreativita
  • princip a význam (oblasti užití, pracovní kontext, vazba na způsob práce – týmová spolupráce atp., inovační prostředí), mozek a mentální bariéry
  • konvergentní, divergentní a laterální myšlení
  • omezení jako faktor podporující kreativitu

  • Osobnost
  • já a kreativita, osobnostní typologie
  • podpora a rozvoj vrozené kreativity

  • Metody generování nových řešení
  • brainstorming
  • brainwriting
  • brainpool
  • crawford slip
  • frakcionalizace a inverze problému atp.

  • Metody třídění a základního hodnocení řešení
  • myšlenkové mapy
  • analýza dle příbuznosti
  • šest myslících klobouků
  • metoda Walta Disney atp.

  • Hodnocení a výběr řešení
  • analýza rizik
  • citlivostní analýza
  • hodnocení dle kritérií atp.

  • Kritické myšlení
  • principy a kontext, předpoklad pro výběr vhodného řešení
  • argument a argumentace, hledání a výstavba argumentu
  Literatura
  • Bude doplněno vyučujícím po zahájení kurzu,
  Výukové metody
  Interaktivní forma s využitím modelových situací a jejich reflexe
  Těžiště seminářů leží v aktivitě studentů – hraní modelových situací, reflexe jejich průběhu a zpětná vazba na výkon jednotlivců. Frontální a teoretická část je omezena na nezbytné minimum a spočívá zejména v podobě úvodu do tématu, zasazení dění do obecného kontextu, upozornění na související dění. U vybraných témat či technik předpokládáme přesah do tréninkové podoby, tj. opakovaného cíleného nacvičování dané dovednosti, u zbývajících pak alespoň vyzkoušení a získání přehledu o míře zvládnutí/nezvládnutí.
  Metody hodnocení
  Neklasifikovaným způsobem (kolokvium/zápočet), jelikož jen těžko lze dosažení hodnotit známkou.
  Požadavky na ukončení
 • aktivní účast (plnění úkolů zadávaných na semináři, poskytování zpětné vazby apod.)
 • seminární práce – kazuistika s návrhem řešení, reflexe semestru
 • reálné výstupy
 • zvládnutí modelových situací
 • získání určitého počtu bodů od ostatních studentů (hodnocení průběžné práce v semestru na zadávaných úkolech)
 • Informace učitele
  Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
  logolink opvk


  Registrace a zápis předmětu
  U předmětu není soutěž v registraci. Možnost jeho zaregistrování má kdokoli, kdo splňuje prerekvizity. Proč? Chceme mít možnost do předmětu vybrat ty studenty, co mají zájem o rozvoj těchto dovedností, nikoli pouze ty, kteří se stihnou včas zaregistrovat. Pro zápis tohoto předmětu si proto všichni zaregistrovaní musí požádat o výjimku. Na základě informací poskytnutých od uchazečů o zápis předmětu, které zaregistrovaným přijdou emailem, potom bude výjimka udělena a předmět vám bude zapsán. Věříme, že se tak na výuce setkáme skutečně s těmi, co mají o tento předmět zájem.
  O postupu budeme zaregistrované informovat emailem.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015.