NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 4. 4. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 25. 4. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, Pá 2. 5. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020
Předpoklady
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 58 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/58, pouze zareg.: 0/58
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní orientace v práci se zdroji právních informací se zaměřením na veřejnou správu. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu,
-orientovat se v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online,
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací,
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium,
-zpracovat rešerši ke zvolenému tématu,
-správně citovat prameny.
Osnova
  • Data, informace, znalosti, právní informace, právní informační systémy, právní řád ČR a vybraných evropských zemí jako informační systém, publikační platformy českého i evropského práva.
  • Základními lingvistické pojmy, problémy informačních systémů se zpracováním přirozeného jazyka, metody jejich řešení.
  • Knihovnické informační zdroje, citace a standardy. Vědecké databáze.
  • Novinky v informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS se zaměřením na veřejnou správu a samosprávu.
  • Přístup k judikatuře a k odborné literatuře v PIS i on-line. Přístup k informacím z registrů.
  • Přístup k evropskému a mezinárodnímu právu a právu vybraných států, EUR-Lex, další nástroje pro právní praxi - vzory smluv, kalkulačky a pod.
Literatura
    doporučená literatura
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
  • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Předpokladem pro přístup ke kolokviu je vyplnění několika odpovědníků v průběhu semestru. Obsahem samotného kolokvia je vypracování rešerše ke zvolenému tématu. Podrobnosti budou uvedeny v interaktivní osnově.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.