EN

PrF:BVD001K Vedení a práce v malém týmu - Informace o předmětu

BVD001K Vedení a práce v malém týmu

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVD001K/01: Pá 24. 4. 16:40–18:10 208, 18:15–19:45 208, So 25. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, 11:10–12:40 316, 13:30–15:00 316, 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, 18:15–19:45 316, Ne 26. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, 11:10–12:40 316, S. Trávníčková
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Vedení a práce v malých týmech je uvědomit si důležitost dovedností v níže specifikovaných oblastech a jejich dalšího rozvoje a provést inventarizaci dovedností v níže specifikovaných oblastech a zlepšit je, a to zejména: - naučit se poskytovat a přijímat zpětnou vazbu;
- seznámit se se základními principy vedení lidí;
- zlepšit schopnost řešení neznámých úkolů;
- vyzkoušet si zadávání úkolů s ohledem na potřeby a možnosti členů týmu;
- vyzkoušet si práci s námitkou;
- vyzkoušet si vést pracovní tým;
- získat povědomí o osobnostní typologii MBTI a týmové typologii podle Belbina a jejich významu pro práci s lidmi;
- zlepšit prezentační dovednosti;
- zlepšit si svoji schopnost argumentace;
Osnova
 • 1. Úvod (představení metody práce, obavy a očekávání, seznámení se, osahání tématu týmové práce, zkušenosti z praxe, tvorba "zakázky" studentů pro další společnou práci)
 • 2. Tréning zadávání úkolů, řešení úkolů a základů práce v týmu
 • 3. Zpětná vazba
 • 4. Osobnostní typologie
 • 5. Prezentační schopnosti
 • 6. Práce s námitkami, konflikty.
 • 7. Oveření nabytých schopností v praxi.
 • 8. Zhodnocení a závěr kurzu
Literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011. 157 s. ISBN 9788024736648. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073679095. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností : metodický průvodce. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 8072611356. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Jak řídit a vést porady. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003. vii, 15. ISBN 8072264605. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • Manažerské techniky II. Edited by Oldřich Šuleř. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1997. 212 s. ISBN 80-85839-19-9. info
Výukové metody
Zkušenostní učení (řešení konkrétních úkolů a jejich reflexe), zpětná vazba, práce ve skupinách, hraní rolí, modelové situace.
Metody hodnocení
účast na blokové výuce, aktivní zapojení do týmové práce (hodnocení prostřednictvím zpětné vazby od ostatních studentů)
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk


Předmět slouží k rozvoji dovedností studentů zaměřených na práci v týmu a vedení týmů, a to především k schopnosti vedení lidí, poskytování a přijímání zpětné vazby, zadávání úkolů, práce s motivací členů týmu a k rozvoji komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností.
V tomto předmětu, který bude vyučován blokovou výukou (pátek odpoledne až neděle odpoledne) o vybraném víkendu v jarním semestru se studenti budou moci seznámit se základy týmové práce, kterou využijí nejen při studiu na právnické fakultě, ale především při práci v jakémkoli pracovním týmu v budoucím zaměstnání. Předmět je zaměřen na obecné dovednosti týmové spolupráce a vedení lidí. Na základě poptávky studentů je možné témata změnit či upravit tak, aby vyhovovala jejich potřebám.
Bloková výuka je plánována na jeden víkend v jarním semestru. Na výběr budou dvě formy - "školní verze" - výuka probíhá v prostorách fakulty, či vyučující preferovaná "outdoor verze" - výuka probíhá ve školících prostorách mimo Brno, které si studenti spolu s vyučující za tímto účelem vyberou a budou ochotni se poměrnou částkou spolupodílet na vzniklých nákladech.
REGISTRACE A ZÁPIS PŘEDMĚTU U předmětu není soutěž v registraci. Možnost jeho zaregistrování má kdokoli, kdo splňuje prerekvizity. Proč? Chceme mít možnost do předmětu vybrat ty studenty, co mají zájem o rozvoj těchto dovedností, nikoli pouze ty, kteří se stihnou včas zaregistrovat. Pro zápis tohoto předmětu si proto VŠICHNI zaregistrovaní musí POŽÁDAT O VÝJIMKU. Na základě informací poskytnutých od uchazečů o zápis předmětu, které zaregistrovaným přijdou emailem, potom bude výjimka udělena a předmět vám bude zapsán. Věříme, že se tak na víkendové výuce setkáme skutečně s těmi, co mají o tento předmět zájem. O postupu budeme zaregistrované informovat emailem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2015/BVD001K