DPVP20 Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Libor Hanuš, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou zejména tyto: prohloubit znalosti z oborů teorie práva a filozofie práva; ujasnit si vymezení rámce právní argumentace a svévole; teoreticky a na praktických příkladech upřesnit užití vybraných metodologických postupů právní logiky a argumentace; osvojit si metodologii lege artis užitého teleologického výkladu; diskurzivně promyslet racionální odůvodnění morálního úsudku (etická kritéria právní argumentace); přiblížit algoritmus řešení situace kolize účelů práva.
Osnova
 • Pojem svévole a jeho typické projevy v právní praxi (ad illustrandum rozbor vybraných kauz). Argumentace a odůvodnění v rámci realizace důkazního procesu. Specifika metod výkladu a zvláštních argumentů právní logiky. Účely práva a jejich kolize. Teleologický výklad. Odůvodnění rozhodnutí. Soudcovská dotvorba práva a její mantinely. Spravedlnostní hodnocení a etická kritéria argumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • HANUŠ, Libor. Právní argumentace nebo svévole. Úvahy o právu, spravedlnosti a etice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 222 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-035-5. info
 • HANUŠ, Libor. Glosy k právní argumentaci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 86 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; č. 448. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-6417-1. info
 • KNAPP, Viktor a Aleš GERLOCH. Logika v právním myšlení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 230 s. ISBN 80-86432-02-5. info
 • RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Edited by Pavel Holländer, Translated by Libor Hanuš. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 157 s. ISBN 9788073579197. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8. info
 • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky. Praha: Odeon, 1985. info
 • KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 233 s. ISBN 80-86432-54-8. info
 • Morálka práva. Edited by Lon L. Fuller - Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 229 s. ISBN 80-86005-65-8. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Translated by Ladislav Menzel. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501525. info
 • TUGENDHAT, Ernst. Tři přednášky o problémech etiky. Translated by Marek Nekula. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 87 s. ISBN 8020407448. info
 • TUGENDHAT, Ernst. Přednášky o etice. Translated by Josef Moural. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 311 s. ISBN 8072980866. info
 • MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti. Translated by Pavla Sadílková - David Hoffman. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 332 s. ISBN 8072980823. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, četba (povinná literatura).
Metody hodnocení
Kolokvium.
Informace učitele
Výuka proběhne 13.3. 2015 8:00 - 12:00 v učebně č. 215 27.3. 2015 8:00 - 12:00 v učebně č. 214 10.4. 2015 8:00 - 12:00 v učebně č. 214 24.4. 2015 8:00 - 12:00 v učebně č. 214
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:03, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému