MV901K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petr Polák (cvičící)
Mgr. Jiří Šamánek (cvičící)
Mgr. Ivana Šilhánková (pomocník)
Mgr. Vojtěch Pospíšil (pomocník)
Mgr. Eva Nehudková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Barbora Jechová (pomocník)
Mgr. Hana Puzoňová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petr Polák
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV901K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 055, P. Polák, J. Šamánek
Předpoklady
Účast v předchozím semestru na Právní klinice diskriminace a rovné zacházení I je výhodou, nikoliv však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory
Cíle předmětu
Program obsahuje komplexní informace o problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v kontextu českého práva a práva EU v rovině teoretické a praktické. Je realizován ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, kdy jednotlivé semináře vedou její pracovníci. Nedílnou součástí výuky je praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv v rozsahu 40-ti hodin. Praxe spočívá zejm. v řešení spisové agendy na poli diskriminace. Po absolvování předmětu by měli účastníci být schopni aplikovat obecná teoretická východiska problematiky rovného zacházení zákazu diskriminace, vč. relevantní judikatury v praxi.
Osnova
 • 1. Diskriminace v zaměstnání
 • 2. Rovné šance ve vzdělání. Inkluzivní vzdělávání
 • 3. Diskriminace při poskytování zboží a služeb
 • 4. Nerovné zacházení v oblasti bydlení. Sociální bydlení
 • 5. Rovné podmínky při poskytování zdravotní péče
 • 6. Práva sexuálních menšin
Literatura
  povinná literatura
 • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
 • Antidiskriminační zákon : komentář. Edited by Pavla Boučková. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xiv, 405. ISBN 9788074003158. info
  doporučená literatura
 • ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. lxviii, 40. ISBN 9780199266838. info
Výukové metody
Interaktivní výukové metody s využitím zásad týmové práce a analytických technik. Procvičování získaných poznatků formou řešení modelových situací a praktických případů.
Metody hodnocení
Řešení modelových situací, v průběhu kolokvia prezentace řešení zadaného problému v individuálním vystoupení za použití získaných znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:01, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému