CS

PrF:MVP001K Negotiation Techniques - Course Information

MVP001K Negotiation Techniques in Legal Counseling

Faculty of Law
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (seminar tutor)
JUDr. Tomáš Philippi (seminar tutor)
Mgr. Vlastimil Vitoul (assistant)
Supervisor
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Kateřina Fafílková
Supplier department: Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVP001K/01: Fri 13. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 27. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 10. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 17. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 24. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 15. 5. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, Fri 22. 5. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, 11:10–12:40 131, L. Atkinsová
MVP001K/02: Fri 13. 3. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 27. 3. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 10. 4. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 17. 4. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 24. 4. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 15. 5. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Fri 22. 5. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, T. Philippi
Prerequisites
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání motivačního dopisu objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
Students will receive instruction and will continue to practice skills in public presentations to professionals and laymen, and the ability to convince the addressees - listeners, readers, clients, government authorities.
Syllabus
  • The dynamics of the negotiation process
  • Same side of the table = partnerships with clients
  • On the other side of the table = Problem solving approach as the key to successful negotiation
Literature
    recommended literature
  • FISHER, Roger, William URY and Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání. Translated by Aleš Lisa. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. 173 s. ISBN 9788072612260. info
Teaching methods
group projects, analysis of video
Assessment methods
collaborative work during seminars, colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2015/MVP001K