BVV04Zk Mediální právo

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Monika Hanych (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 11:10–12:40 148
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: porozumět základům mediálního práva; vysvětlit základní právní instituty v oboru; použít relevantní právní informace v mediální praxi; interpretovat základní právní předpisy oblasti; předkládat odůvodnění základních vztahů v mediálním právu.
Osnova
  • 1. úvod, pojem mediálního práva, základní metody, zadání témat seminárních prací 2. svoboda projevu - pojem 3. meze svobody projevu a ochrany osobnosti. 4. tiskové právo 5. rozhlasové a televizní vysílání I. 6. rozhlasové a televizní vysílání II 7. média veřejné služby 8. mediální trh 9. reklama v soukromém právu 10. reklama ve veřejném právu 11. specifika normativní regulace nových médií. 12. duševní vlastnictví a média 13. závěr kursu, shrnutí, udělení zápočtů
Literatura
  • Studijní materiály v IS MU
  • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 303 s. ISBN 9788073800338. info
  • DRGONEC, Ján. Základy masmediálneho práva. Žilina: Eurokódex, 2008. 503 s. ISBN 9788089363049. info
  • Mediální zákony : komentář. Edited by Aleš Rozehnal. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. ix, 272. ISBN 9788073573041. info
  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související : komentář. Edited by Helena Chaloupková - Petr Holý. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xvi, 762. ISBN 9788074001437. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení, řešení praktických úkolů
Metody hodnocení
3 průběžné písemné testy (otevřené otázky; student bude muset prokázat schopnost popsat obsah základních pojmů a vztahů; pro úspěšné splnění testu, bude nutné dosáhnout 60% úspěšnosti) zpracování případové studie, esej, prezentace
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 10. 12. 2018 07:36, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému