D2OBP09 Závazkové právo II

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Závazkové právo je prohloubit teoretické základy studenta při zkoumání vzniku, realizace a zániku závazků vzniklých ze smlouvy i dalších závazků vzniklých jiným způsobem a při zkoumání vztahů k závazkům vzniklým v jednotlivých právních odvětvích. Z hlediska praktického je kladen důraz i na harmonizaci naší právní úpravy s právem EU.
Osnova
  • 1. Pojem závazkových vztahů 2. Vznik závazkových vztahů 3. Odpovědnostní závazky 4. Zajištění závazků 5. Změna závazků 6. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo 7. Další smluvní typy
Literatura
  • Bejček, J . a kol. Obchodní smlouvy (Závazky v podnikání), C.H.Beck, vyjde 2015
  • CSACH, Kristián. Štandardné zmluvy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 331 s. ISBN 9788073801991. info
  • HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 203. ISBN 9788074000621. info
Výukové metody
K učebním metodám patří individuální odborné konzultace s vyučujícími a samostatné studium.
Metody hodnocení
Zápočet při dosažení stanoveného stupně znalosti a při aktivní účasti na konzultacích.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.