MVV2368K Energetické právo

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2368K/01: Po 29. 2. až Pá 20. 5. St 16:40–18:10 208, R. Polčák
MVV2368K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude na konci kursu schopen - porozumět základním otázkám strategie, politiky a právní regulace energetického trhu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce elektřiny - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce plynu - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výroby a distribuce tepla - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky vybraných transakcí na energetickém trhu
Osnova
 • Pojem a metoda energetického práva
 • Systém českého, evropského a mezinárodního energetického práva
 • Mezinárodní energetické úmluvy a ochrana životního prostředí
 • Praktické fungování českého a evropského trhu s elektřinou
 • Správní regulace českého a evropského trhu s elektřinou
 • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny
 • Výroba a přenos elektřiny
 • Distribuce a prodej elektřiny
 • Dobývání, distribuce a prodej plynu a fosilních paliv
 • Vlastnictví energetických zařízení
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta v elektronické verzi formou e-learningové aplikace
Výukové metody
semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
kolokvium bude uděleno na základě písemného testu (min. 60% správných odpovědí) s otevřenými otázkami a odevzdání a obhájení kolokviální práce detailně rozebírající vybraný judikát
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.