BVV07K Softwarové právo

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV07K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. St 16:40–18:10 214, M. Koščík, M. Myška
BVV07K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Koščík
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Literatura
    doporučená literatura
  • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 108 s. ISBN 8021036036. info
  • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000. 210 s. ISBN 8072012452. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostudia materiálů uvedených v interaktivní studijní osnově. Průběh studia je hodnocen na základě odpovědníků v muni a kolokvia.
Metody hodnocení
Úspěšnost studenta bude hodnocena na základě zodpovězení dvou interaktivních odpovědníků přes informační systém Masarykovy univerzity a kolokvia. K připuštění ke kolokviu musí student získat alespoň 60 procent všech možných bodů z kolokvia. Kolokvium bude spočívat v řešení praktického úkolu.
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.