EN

PrF:MV901K Klinika antidiskrimin. pr. II - Informace o předmětu

MV901K Klinika antidiskriminačního práva II

Právnická fakulta
jaro 2017

Předmět se v období jaro 2017 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petr Polák (cvičící)
Mgr. Bc. Veronika Bazalová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Petr Polák
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV901K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Účast v předchozím semestru na Právní klinice diskriminace a rovné zacházení I je výhodou, nikoliv však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory
Cíle předmětu
Program obsahuje komplexní informace o problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v kontextu českého práva a práva EU v rovině teoretické a praktické. Je realizován ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, kdy jednotlivé semináře vedou její pracovníci. Nedílnou součástí výuky je praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv v rozsahu 40-ti hodin. Praxe spočívá zejm. v řešení spisové agendy na poli diskriminace. Po absolvování předmětu by měli účastníci být schopni aplikovat obecná teoretická východiska problematiky rovného zacházení zákazu diskriminace, vč. relevantní judikatury v praxi.
Osnova
 • 1. Diskriminace v zaměstnání
 • 2. Rovné šance ve vzdělání. Inkluzivní vzdělávání
 • 3. Diskriminace při poskytování zboží a služeb
 • 4. Nerovné zacházení v oblasti bydlení. Sociální bydlení
 • 5. Rovné podmínky při poskytování zdravotní péče
 • 6. Práva sexuálních menšin
Literatura
  povinná literatura
 • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
 • Antidiskriminační zákon : komentář. Edited by Pavla Boučková. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xiv, 405. ISBN 9788074003158. info
  doporučená literatura
 • ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. lxviii, 40. ISBN 9780199266838. info
Výukové metody
Interaktivní výukové metody s využitím zásad týmové práce a analytických technik. Procvičování získaných poznatků formou řešení modelových situací a praktických případů.
Metody hodnocení
Řešení modelových situací, v průběhu kolokvia prezentace řešení zadaného problému v individuálním vystoupení za použití získaných znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.