MVV19468K Kanonické právo

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. Damián Němec (cvičící)
Garance
doc. Dr. Damián Němec
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 3. 8:00–9:30 126, 9:35–11:05 126, 11:10–12:40 126, Pá 23. 3. 8:00–9:30 126, 9:35–11:05 126, 11:10–12:40 126
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV19468K/01: Pá 6. 4. 8:00–9:30 126, 9:35–11:05 126, 11:10–12:40 126, Pá 4. 5. 8:00–9:30 126, 9:35–11:05 126, 11:10–12:40 126
Předpoklady
Předmět obsahuje základní informace o kanonickém právu, zvl. katolické církve: stručné shrnutí historického vývoje kanonického práva, uvedení do obecných právních zásad, struktury řízení, disciplíny v oblasti svátostí (z toho podrobně ohledně vzniku a trvání manželství), otázek vzdělání a výchovy, majetkového, trestního a procesního práva. Dále poskytuje orientaci v právním systému největších církví v ČR. Předmět je určen především studentům právnické fakulty, kterým umožní základní seznámení s právní materií kanonického práva, výrazně formujícího západní právní myšlení, a s právním řádem největších křesťanských církví v ČR. Cílovou skupinou mohou být také studenti jiných fakult, kteří se zajímají o problematiku regulace života křesťanských církví (zvl. v ČR), především filosofické a pedagogické fakulty. Absolventi předmětu budou schopni porozumět základním pojmům a institutům kanonického práva i struktuře největších křesťanských církví v ČR, určit orgán jednající za jednotlivé právnické osoby a znát základní postupy v těchto církvích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 3/20
Mateřské obory
předmět má 1085 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, metodika, židovské kořeny církevního práva, křesťanství, církev a církve, historie kanonistiky, nejdůležitější historické a současně platné sbírky kanonického práva.
 • 2. Dělení katolické církve na obřady a církve sui iuris, obecné normy – specifika církevního práva, fyzické osoby – příslušnost k církvi, klerici, laici a zasvěcené osoby.
 • 3. Řízení katolické církve západního obřadu a východních obřadů.
 • 4. Nejdůležitější témata svátostné disciplíny katolické církve (křest a biřmování, svátost smíření, pomazání nemocných, svátost svěcení).
 • 5. Pojetí manželství, vývoj pojímání cílů manželství, teorie vzniku manželství, druhy manželství, příprava na manželství, forma uzavření manželství a její vady, posňatkové řízení.
 • 6. Zákazy manželství, překážky platného uzavření manželství.
 • 7. Manželský souhlas a jeho vady.
 • 8. Zplatnění manželství, odloučení manželů při zachování manželského svazku, zánik manželství.
 • 9. Právní postavení dětí a rodičů, katolická výchova, katecheze a misie, církevní školy.
 • 10. Majetkové právo; trestní právo, procesní právo, speciálně prohlášení neplatnosti manželství.
 • 11. Právní řád Českobratrské církve evangelické, především struktura řízení.
 • 12. Právní řád Církve československé husitské a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, především struktura řízení.
Literatura
  doporučená literatura
 • PAPEŽ FRANTIŠEK. Apoštolský list vydaný z vlastního rozhodnutí (motu proprio) Mitis iudex Dominus Iesus o reformě kanonického řízení v záležitostech prohlášení neplatnosti manželství v Kodexu kanonického práva (15. 8. 2015).
 • BENEDIKT XVI. Apoštolský list daný z vlastního popudu (motu proprio) Omnium in mentem, kterým se zavádějí některé změny v Kodexu kanonického práva (26. 10. 2009)
 • FRANTIŠEK. Amoris laetitia: posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-225-5. info
 • HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo : dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 367 s. ISBN 9788073801526. info
 • NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické církve : s ohledem na platné české právo. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 8071950653. info
 • TRETERA, Rajmund Jiří. Konfesní právo a církevní právo. Edited by Stanislav Přibyl. Vyd. 1. Praha: Jan Krigl, 1997. 331 s. ISBN 80-902045-2-X. info
 • DUDA, Ján. Katolícke manželské právo. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996. 290 s. ISBN 8071420417. info
 • Codex iuris canonici. Edited by Jan Pavel, Translated by Miroslav Zedníček. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. xxiii, 812. ISBN 8071130826. info
Výukové metody
Přednášky ke sdělení informací nutných pro řešení praktických příkladů, semináře spojené s diskusí konkrétních otázek. Výuka bude probíhat ve čtyřhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. V rámci bloku proběhne vždy přednáška a seminář. Celkem bude výuka obsahovat 12 hodin přednášek a 12 hodin seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/MVV19468K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 12:26, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému