MVV3068K Zdravotnické právo II

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV3068K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 041
MVV3068K/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 041
Předpoklady
MP510Zk OPP II && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět bude volně navazovat na předmět Zdravotnické právo I (dále jen „ZP I“). Pozornost bude věnována specifickým problémům zdravotnického práva. Zdravotnické právo II tak bude doplněním předmětu ZP I a rozvinutí znalostí. ZP I není však předpokladem pro absolvování ZP II.
Osnova
  • 1) Informovaný souhlas - Mgr. Pavelek 2) Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví; zdravotnická dokumentace - Mgr. Pavelek 3) Právní aspekty euthanasie; wrongful life a wrongful birth; právní aspekty transplantace; očkování a náhradního mateřství - Mgr. Pavelek 4) Trestní řízení proti lékařům – MUDr. Vojtíšek 5) Financování zdravotnictví; veřejné zdravotní pojištění/návštěva VZP – doc. Křepelka 6) Farmaceutické právo – právní úprava léčiv - Mgr. Pavelek
Literatura
    doporučená literatura
  • SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxxii, 453. ISBN 9788074006197. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.