NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 3. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 13. 4. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 18. 5. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/19
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- sestavit rešerši zadané právní otázky
- zpracovat na základě rešerše právní analýzu
Osnova
 • Přednášky
 • 1. Pojmy a koncepty. Pokročilé vyhledávání v ASPI, Beck-online a Codexis.
 • 2. EUR-Lex.
 • 3. Formulace vyhledávací strategie s přihlédnutím ke specifikům různých systémů. Zpracování rešerše. Komentovaná rešerše.
 • 4. Anotace. Aktualizace rešeršních výstupů.
 • 5. Zpracování právní analýzy.
 • 6. Specializované moduly (např. kalkulačky). Prezentace seminárních prací.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Odpovědníky k průběžné kontrole samostudia. Zpracování seminární práce.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (odpovědníky, seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.