EN

PrF:MV801K Byt v soukr. a veřejném právu - Informace o předmětu

MV801K Byt v soukromém a veřejném právu

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mlýnková (pomocník)
Mgr. Pavel Mrázek (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV801K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:40 258, M. Selucká
MV801K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Selucká
Předpoklady
( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && MP701Z Správní právo proces - seminář && ( MP717Z Správní právo I || MP719Z Správní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit pojem legální definice bytu v soukromém a veřejném právu;
interpretovat byt v kontextu a ve vzájemných vztazích českého práva;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí v oblasti právních vztahů jejichž předmětem je byt;
Osnova
 • 1. Byt jako předmět občanskoprávních vztahů. Historické kontexty.
 • 2. Vlastnictví bytu.
 • 3. Prohlášení vlastníka budovy, smlouva o výstavbě.
 • 4. Společenství vlastníků jednotek.
 • 5. Nájem bytu.
 • 6. Zánik nájmu bytu.
 • 7. Nájem družstevního bytu.
 • 8. Členství v bytovém družstvu. Bytové družstvo.
 • 9. Byt v pojetí stavebního práva.
 • 10. Katastr nemovitostí a byt jako předmět zápisu.
 • 11. Výstavba bytů a jejich zápisy do katastru nemovitostí.
 • 12. Aktuální otázky.
Literatura
  povinná literatura
 • Selucká, Markéta - Fiala, Josef - Kliková, Alena. Byt v soukromém a veřejném právu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 135 s. ISBN 978-80-210-5747-0
  neurčeno
 • SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6. kniha info
 • SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7. kniha info
Výukové metody
diskuse
analýza judikatury
řešení modelových příkladů
Metody hodnocení
Výuka předmětu je zakončena kolokviem, které má dvě části písemnou a ústní. Písemná část má formu testu, při kterém je možno používat nekomentované právní předpisy. Test má 10 otázek, které budou koncipovány a, b, c, d, z nichž alespoň jedna odpověď je správná. Na zpracování testu je 25 min. Nutno dosáhnout alespoň 11 b., z možných 20b. Následuje ústní rozprava nad souvisejícími tématy z diskusních okruhů, a to v případě, že student dosáhne nižšího počtu bodů; při přípravě na ústní část není dovoleno užívat právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MV801K