CS

PrF:MVP003K Legal Clinic of Media Law - Course Information

MVP003K Legal Clinic of Media Law

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. David Zahumenský (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský (seminar tutor)
Mgr. Denisa Kramářová (seminar tutor), JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (deputy)
Supervisor
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVP003K/01: Wed 27. 2. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, Wed 13. 3. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, Wed 27. 3. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, Wed 10. 4. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, Wed 24. 4. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, Wed 8. 5. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, D. Kramářová, M. Stříteský, K. Šimáčková, D. Zahumenský
Prerequisites (in Czech)
Nevyžadují se žádné předchozí znalosti práva. Předmět je tak vhodný i pro studenty jiných oborů. • Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je zájem o problematiku mediálního práva a ochota se aktivně zapojit do výuky. A to nejen formou diskuze, ale především formou řešení praktických problémů z oblasti médií a diskuse o nich. Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni odpovědět na otázky:
- Jaké jsou limity svobody projevu a kdy může být aplikován i trestní postih
- Jak i o právu napsat srozumitelně?
- Jak rozebrat případ a hlavně jak vymyslet jeho řešení?
- Jaké důkazy a jací svědkové jsou zajímaví pro soudce?
- Jak se liší pohled novináře a právníka?
Syllabus (in Czech)
 • Cílem předmětu je zkoumat:
 • Jaká práva mají novináři?
 • Jak je chráněno soukromí?
 • Jak média mohou zasáhnout do práv a chráněných zájmů druhých
 • Jaké praktické věci je možno využít pro posouzení přípustnosti práce novináře?
 • Jakými prostředky se bránit, když jsou porušována práva novináře? A když je porušováno soukromí?
 • Jak soudy soudí případy v ochraně osobnosti v mediálním právu?
Literature
  recommended literature
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 s. ISBN 9788073803827. info
 • KROUPA, Jiří, Pavel MOLEK, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ and Ladislav VYHNÁNEK. Mediální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 9788021048843. info
Teaching methods
Řešení praktických případů
Nácvik praktických dovedností
Diskuze o aktuálních problémech
Assessment methods
Aktivní účast alespoň na pěti z celkového počtu šesti seminářů. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Studenti fakulty sociálních studií se mohou do předmětu zapsat i přes formální obsazenost předmětu. Stačí kontaktovat Denisu Krčmářovou: 170359@mail.muni.cz
Teacher's information
http://www.ferovamedia.cz
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/MVP003K