EN

PrF:MVP003K Klinika mediálního práva - Informace o předmětu

MVP003K Klinika mediálního práva

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Zahumenský (cvičící)
Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský (cvičící)
Mgr. Denisa Kramářová (cvičící), JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (zástupce)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP003K/01: St 27. 2. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, St 13. 3. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, St 27. 3. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, St 10. 4. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, St 24. 4. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, St 8. 5. 16:00–17:40 148, 18:00–19:40 148, D. Kramářová, M. Stříteský, K. Šimáčková, D. Zahumenský
Předpoklady
Nevyžadují se žádné předchozí znalosti práva. Předmět je tak vhodný i pro studenty jiných oborů. • Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je zájem o problematiku mediálního práva a ochota se aktivně zapojit do výuky. A to nejen formou diskuze, ale především formou řešení praktických problémů z oblasti médií a diskuse o nich. Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Studenti fakulty sociálních studií se mohou do předmětu zapsat i přes formální obsazenost předmětu. Stačí kontaktovat Denisu Krčmářovou: 170359@mail.muni.cz
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni odpovědět na otázky:
- Jaké jsou limity svobody projevu a kdy může být aplikován i trestní postih
- Jak i o právu napsat srozumitelně?
- Jak rozebrat případ a hlavně jak vymyslet jeho řešení?
- Jaké důkazy a jací svědkové jsou zajímaví pro soudce?
- Jak se liší pohled novináře a právníka?
Osnova
 • Cílem předmětu je zkoumat:
 • Jaká práva mají novináři?
 • Jak je chráněno soukromí?
 • Jak média mohou zasáhnout do práv a chráněných zájmů druhých
 • Jaké praktické věci je možno využít pro posouzení přípustnosti práce novináře?
 • Jakými prostředky se bránit, když jsou porušována práva novináře? A když je porušováno soukromí?
 • Jak soudy soudí případy v ochraně osobnosti v mediálním právu?
Literatura
  doporučená literatura
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 399 s. ISBN 9788073803827. info
 • KROUPA, Jiří, Pavel MOLEK, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ a Ladislav VYHNÁNEK. Mediální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 9788021048843. info
Výukové metody
Řešení praktických případů
Nácvik praktických dovedností
Diskuze o aktuálních problémech
Metody hodnocení
Aktivní účast alespoň na pěti z celkového počtu šesti seminářů. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Informace učitele
http://www.ferovamedia.cz
Předmět je zaměřen převážně prakticky a klade na studenty (i přes relativně nízkou kreditovou dotaci) poměrně velké časové nároky.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MVP003K