D2OBP09 Contract Law II

Faculty of Law
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Department of Commercial Law - Faculty of Law
Supplier department: Department of Commercial Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of this course can be summarized as follows: to develop student’s theoretical knowledge of origin, realization and extinction of the contractual obligations and of other obligations created by other ways, to develop the research of the relationship between the obligations created in all branches of law. Very important is to develop studying a harmonisation of Czech law with community law.
Syllabus
  • 1. The concept of contractual relationships. 2. The origin of contractual relationships. 3. Responsibility relationships. 4. Security for obligations. 5. Extinction of obligation. 6. Sales contract and Contract for work. 7. Other contractual types.
Literature
  • Bejček, J . a kol. Obchodní smlouvy (Závazky v podnikání), C.H.Beck, vyjde 2015
  • BEJČEK, Josef and Josef KOTÁSEK. Kolize obchodních podmínek (Battel of the forms). In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. p. 83-106, 24 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7. Vědecký web PrF - open access info
  • BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 516 stran. ISBN 9788021081857. info
  • CSACH, Kristián. Štandardné zmluvy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 331 s. ISBN 9788073801991. info
  • HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 203. ISBN 9788074000621. info
Teaching methods
Educational methods are individual special consultations with teaching and self-instruction.
Assessment methods
To get a credit the students must reach a certain level of knowledge and must prove an active participation during consultations.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2020/D2OBP09