EN

PrF:MVV57902K Akvizice společností - Informace o předmětu

MVV57902K Akvizice společností

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Suchý (cvičící), JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. (zástupce)
Garance
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && MP506Z Obchodní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student rozumět základním principům univerzálně uplatňovaným při akvizicích obchodních společností. Student bude schopen: navrhnout strukturu transakce, vypracovat Letter of Intent, dohodu o mlčenlivosti (NDA), provést právní prověrku (Due Diligence) a vypracovat jednoduchou smlouvu o koupi akcií (SPA), smlouvu o úschově (Escrow) a akcionářskou smlouvu (SHA).
Osnova
  • 1. blok: Úvod do M&A. Úspěšné a neúspěšné transakce. Seznámení s problematikou a praxí. Vysvětlení case study na bázi informačního memoranda. Vysvětlení základních aspektů LOI a NDA. Zadání úkolu.
  • 2. blok: Revize zpracovaných úkolů. Právní Due Diligence. Praktická cvičení simulující reálnou právní prověrku při akvizici společnosti (celkem 10 cvičení z různých právních oborů – obchodní právo, pracovní právo, nemovitosti, sporná agenda apod.). Zadání úkolu.
  • 3. blok: Revize zpracovaných úkolů. Detailní vysvětlení smlouvy o koupi akcií (SPA). Praktické příklady (celkem 6 příkladů – metody kontraktace, kalkulace ceny, účetní dokumentace apod.). Zadání úkolu.
  • 4. blok: Revize zpracovaných úkolů. Vysvětlení smlouvy o úschově (Escrow) a akcionářské smlouvy (SHA). Daňové aspekty M&A. Externí host (cca 45 min). Závěrečný test.
Literatura
    doporučená literatura
  • Eliáš/Pokorná/Dvořák: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. C. H. Beck, 6. vydání, 2010 a specializované články
Výukové metody
Teoretická domácí příprava, zpracování praktických úkolů na semináři, materiály z praxe.
Metody hodnocení
100% účast na semináři. Aktivní přístup k zadaným úkolům. V průběhu 4 vyučovacích bloků odevzdat alespoň jednu ze tří zadaných samostatných prací. V rámci závěrečného testu dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.