DO6RIPR02 Římské právo veřejné

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na aspekty římského práva, které dnes zařazujeme do práva veřejného – zejména práv správní, trestní a mezinárodní právo veřejné.
Výstupy z učení
Vysvětlit, jak organizaci a činnost státního aparátu ovlivnila přeměna Říma z městského státu na impérium;
porozumět tomu, jak na římské státní instituce působilo křesťanství;
analyzovat dopad kontaktů s „barbary“ na římské státní instituce;
porozumět zákonitostem vzniku a vývoje trestního práva;
Osnova
  • Římská ústava a stát
  • Trestní právo
  • Mezinárodní vztahy
Literatura
  • MOMMSEN, Theodor. Römisches Strafrecht. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1899. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft. Dostupné také z: https://archive.org/details/rmischesstrafre00mommgoog/page/n7
  • MOMMSEN, Theodor. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Leipzig: S. Hirzel, 1887. Handbuch der römischen Alterthümer.
  • URFUS, Valentin. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 134 s. 1978. info
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.