MVV3068K Zdravotnické právo II

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Iva Koukalová (cvičící)
JUDr. Alena Tobiášová, MBA (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP510Zk Civilní právo procesní II && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 26/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět bude volně navazovat na předmět Zdravotnické právo I (dále jen „ZP I“). Pozornost bude věnována specifickým problémům zdravotnického práva. Zdravotnické právo II tak bude doplněním předmětu ZP I a rozvinutí znalostí. ZP I není však předpokladem pro absolvování ZP II.
Osnova
  • 1) Informovaný souhlas - Mgr. Pavelek 2) Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví; zdravotnická dokumentace - Mgr. Pavelek 3) Právní aspekty euthanasie; wrongful life a wrongful birth; právní aspekty transplantace; očkování a náhradního mateřství - Mgr. Pavelek 4) Trestní řízení proti lékařům – MUDr. Vojtíšek 5) Financování zdravotnictví; veřejné zdravotní pojištění/návštěva VZP – doc. Křepelka 6) Farmaceutické právo – právní úprava léčiv - Mgr. Pavelek
Literatura
    doporučená literatura
  • SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxxii, 453. ISBN 9788074006197. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MVV3068K