MP805Z Právo životního prostředí I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Leichmann (pomocník)
JUDr. Jiří Vodička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Mrkývková (pomocník)
Mgr. Filip Novotný (pomocník)
Mgr. Gabriela Procházková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 21. 2. až Pá 20. 5. Út 12:00–13:40 136
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP805Z/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 258, J. Tkáčiková
MP805Z/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 258, J. Tkáčiková
MP805Z/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 129, J. Tkáčiková
MP805Z/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 025, J. Hanák
MP805Z/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 025, J. Tkáčiková
MP805Z/06: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 025, J. Vodička
MP805Z/07: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 025, J. Vodička
MP805Z/08: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 025, J. Hanák
MP805Z/09: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 025, J. Hanák
MP805Z/10: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 14:00–15:40 025, I. Průchová
MP805Z/11: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 14:00–15:40 025, I. Průchová
MP805Z/12: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 131, D. Židek
MP805Z/13: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 316, V. Vomáčka
MP805Z/14: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 316, V. Vomáčka
MP805Z/15: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 316, V. Vomáčka
MP805Z/16: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 316, V. Vomáčka
MP805Z/17: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 020, J. Hanák
MP805Z/18: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 160, D. Židek
MP805Z/19: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 024, J. Vodička
MP805Z/20: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 124, J. Vodička
MP805Z/21: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 034, J. Vodička
MP805Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP805Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Předpoklady
MP313K Úvod do studia veřejné správy && MP410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny zvláštní části práva životního prostředí . Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní práva životního prostředí. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen - analyzovat právní úpravu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí - interpretovat vybraná ustanovení právních předpisů - vyřešit komplexně praktické příklady - orientovat se ve vzájemných vazbách mezi různými prameny právní úpravy
Osnova
  • Právo životního prostředí – obecný úvod, základní pojmy, principy, nástroje právní regulace, prameny. Subjekty práva životního prostředí. Organizace a formy činnosti veřejné správy v oblasti životního prostředí. Právní režim ochrany ovzduší. Ochrana před změnou klimatu. Právní režim ochrany vod. Právní režim ochrany zemědělského půdního fondu. Právní režim ochrany lesa. Právní režim ochrany přírody - územní ochrana, ochrana volně rostoucích stromů a rostlin. Právní režim ochrany zvířat I. – ochrana volně žijících živočichů, obchodování s ohroženými druhy živočichů. Právní režim ochrany zvířat II. – právní regulace chovů zvířat, myslivost, rybářství, ochrana zvířat proti týrání. Právní regulace nakládání s odpady. Právní regulace nakládání s chemickými látkami. Právní režim ochrany před ionizujícím zářením.
Literatura
    povinná literatura
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 2., přeprac. a doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 341 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 548. ISBN 978-80-210-9493-2.
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce. Seminář: procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Podpora formou e-learningu (interaktivní osnovy).
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP805Z