MP810Z Lidská práva a soudnictví - seminář

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kamila Abbasi, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Monika Hanych, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Martin Kopa, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP810Z/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 258, P. Kandalec
MP810Z/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 258, P. Kandalec
MP810Z/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 258, P. Kandalec
MP810Z/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 258, P. Kandalec
MP810Z/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 258, R. Zbíral
MP810Z/06: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 148, R. Zbíral
MP810Z/07: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 214, L. Vyhnánek
MP810Z/08: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 140, L. Vyhnánek
MP810Z/09: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 025, Z. Vikarská
MP810Z/10: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 025, M. Kokeš
MP810Z/11: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 14:00–15:40 042, R. Zbíral
MP810Z/12: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 14:00–15:40 124, J. Benák
MP810Z/13: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 257, V. Šimíček
MP810Z/14: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 257, M. Hanych
MP810Z/15: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 257, V. Šimíček
MP810Z/16: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 257, M. Hanych
MP810Z/17: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 214, Z. Vikarská
MP810Z/18: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 126, M. Kokeš
MP810Z/19: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 315, M. Kopa
MP810Z/20: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 315, J. Benák
MP810Z/21: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 18:00–19:40 315, M. Kopa
MP810Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vyhnánek
MP810Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vyhnánek
Předpoklady
NOW ( MP810Zk Lidská práva a soudnictví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základní úrovni řešit případy týkající se lidských práv; bude rozumět procedurálním i obsahovým aspektům ochrany lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni; bude schopen sepsat analýzu i praktické podání k soudu týkající se problematiky lidských práv
Osnova
 • Rovnost a diskriminace
 • Právo na spravedlivý proces
 • Argumentace judikaturou
 • Sestavování ústavní stížnosti
 • Simulace soudního jednání
Literatura
  doporučená literatura
 • KOSAŘ, David, Ladislav VYHNÁNEK, Kühn ZDENĚK a Antoš MAREK. Ustavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8. info
 • FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. info
 • Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Edited by Eliška Wagnerová. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. x, 624. ISBN 9788073573058. info
 • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika :judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 80-7201-417-X. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
hodnotí se především sepisování podání
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.