DA2LRM01 Legal Research Methodology I

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to make the students acquainted with major approaches to legal research. Mainly, the following issues will be discussed: How to write a good doctrinal thesis, Hermeneutics, Case selection, Empirical legal research: qualitative methods, Empirical legal research: quantitative methods, Interdisciplinarity in law.
Výstupy z učení
After the completion of this course, the student will:
- understand the scope andf limits of major methodological approaches to legal research
- be able to apply these methods in his/her research
Osnova
  • 1) Research in law: plurality of approaches. 2) How to write a good doctrinal thesis 3) Case selection 4) Empirical legal research: qualitative methods 5) Empirical legal research: quantitative methods 6) Interdisciplinarity in law
Literatura
  • GEORGE, A. – BENNET, A. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge 2005; CÍSAŘ, O. Jak na výzkum v sociálních vědách?; SMITS, J. The Mind and Method of the Legal Academic; HIRSCHL, R. The Question of Case Selection.. and other
Výukové metody
lectures, seminars, individual consltations
Metody hodnocení
evaluation of a proposal of the dissertation's methodological framework
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.